Uncategorized

Yönetmelikler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Değiştirilmiş Eski Metinleriyle) 80. Madde – 7.9.2016 Koruma Amaçlı İmar Planlarına…