Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Gökova İç Körfezinde Su Kalitesi ve Denizel Biyoçeşitlilik (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Gökova İç Körfezi Sosyo-Ekonomik Çalışması (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Gökova İç Körfezinde Tarımsal ve Evsel Kaynaklı Kirlilik (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Gökova Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Eylem Planı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Gökova ÖÇKB Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Gökova ve Datça-Bozburun ÖÇKB’lerinde Mevcut Balıkçılık ve Sosyo-ekonomik Araştırmaların İncelenmesi Raporu

Gökova Körfezi Balıkçılığa Kapalı Alanlar (SAD-AFAG)
Gökova ÖÇKB Kıyı ve Deniz Alanları Bütünleşik Yönetim Planlaması

Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) Kriterleri
Azmak Yönetim Planı Hükümleri

Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?… (1)  – Akyaka Yerel Yönetim Platformu
Kadın Azmağı; Dün, Bugün Yarın?… (2)  – Akyaka Yerel Yönetim Platformu

Kadın Azmağında Biyoçeşitlilik   – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Gökova’da Yürütülen Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler Envanteri ve Korumada Verimlilik  – SAD

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Gökova ÖÇK Bölgesinde Yürütülen Çalışmalar – ÖÇKK
Yerel Çözümlerle Gökova Havzasında Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Artırma Projesi – GAS-DER
Gökova Tarımsal Sit Alanı Haritası
Gökova Erosion Report
Economic Assessment of Gökova Special Environmental Protection Area

Putting PEEN to Practice in Marine and Coastal Areas A demonstration project ensuring the ecological resilience, coherence and sustainable future of Gökova Bay SEPA in Turkey
Gökova ÖÇKB Kadın Azmağı ve Çevresinin Koruma-Kullanma Usül ve Esasları – 11.11.2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir