Ay: Temmuz 2020

Orman Çalışma Grubu

AMAÇ Muğla Bölgesinde orman varlıklarının maden, enerji, turizm, imar ve endüstriyel amaçlı olarak yok edilmesinin…