Türkiye Önemli Sulak Alanları- Ramsar Alanlarımız- Orman ve Suişleri Bakanlığı, DKMP Gn.Md. Hassas Alanlar Dai.Bşk. Sulak Alanlar Şb.Md., 2013

STK lar için Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarının Korunması Rehberi, Sualtı Araştırmaları Derneği, Mayıs 2017

Yeşil Ekonominin Ekoloji Politiği

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi - bkz: Ekolojikolektifi.org

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri -  bkz: İklimIN.org 

İnternetten Kamusal  Veriye Ulaşma Rehberi

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı

Önemli Doğa Alanları – Akdeniz Bölgesi (Doğa Derneği)

Önemli Doğa Alanları – Ege Bölgesi (Doğa Derneği)

Dünyada Doğayı Koruma Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve Güncel Boyutu (Oğuz Kurdoğlu)
Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi
Korunan Alanlar Ulusal Sınıflandırılması
Türkiye’nin Korunan Alanları (.kml)

Barselona Sözleşmesi Kapsamında ÖÇK Bölgeleri Kazanımlar
Korunan Alanlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Su Samuru (Lutra Lutra)nun Muğla Bölgesinde Yayılışı

Sulak Alan – Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Status of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi
Akdenizde Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber
Deniz Koruma Alanlarının Ekonomik Yönü

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektör Raporu – 2014

Türkiye’de Sürdürülebilir Su  Ürünleri Yetiştiriciliği

Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balıkçılık Sisteminin Oluşturulması Kılavuzu – ÇŞB
Deniz-Bilim Strateji Belgesi – 2010 – ODTÜ

Deniz Atlası – Denizlerle ilişkimize dair veriler ve olgular 
Mavi Yolculuk – Deniz Ticaret Odası
The Global Climate in 2011-2015

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrallerinin Yer Seçimi ve Çevresel Etkileri

Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu – Ocak 2017

Türkiye Rüzgar Santralları Atlası – Ocak 2017

Rethinking Wind Energy in Its Social Context: Conflicting Perspectives And Planning Problems – The Karaburun Experience

Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…

Orman Varlığımız ve Ormancılık Faaliyetleri

Güneybatı Anadolu’da (Muğla) açık kömür ocakları ve termik santrallardan atmosfere salınan tozların arıcılık ve zeytinciliğe etkileri üzerine ekolojik bir değerlendirme  - M. Doğan Kantarcı

Zeytinlikler ile Yakın Çevresinde kömür ocağı açılabilmesi için yayınlanan 1.3.2022 tarihli yönetmelik değişikliği ve açık kömür ocakları iletermik santralların orman ve zeytin ağaçlarına etkileri üzerine ekolojik değerlendirmeler – Doğan Kantarcı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir