Ay: Kasım 2017

Köyceğiz – Dalyan

Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Biyolojik Zenginliğinin…

Gökova

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Gökova İç Körfezinde Flora ve Fauna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)…

Dalaman

Dalaman Tarımsal Sit Alanı Haritası Kocagöl ve Bağıl Suların Ekolojik Yönden İncelenmesi Projesi – DSİ Dalaman…

Fethiye – Göcek

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Fethiye–Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti…

Datça – Bozburun

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi Ve Sürdürülebilir Çevre Koruma Anlayışının Oluşumuna Etkisi: Datça-Bozburun Örneği –…

Bodrum

Bodrum Yarımadası Kuş Göç Yolları Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel-Kültürel Değerlerinin Korunması-Türkiye-Bodrum Örneği Hangi Çevrenin Yolu

Muğla

İklimsel Değişimlerin ve Orman Yangınlarının Muğla Yöresindeki Doğal Çevre, Doğa Koruma Alanları ve Biyotaya Etkilerinin…

Genel

Türkiye Önemli Sulak Alanları- Ramsar Alanlarımız- Orman ve Suişleri Bakanlığı, DKMP Gn.Md. Hassas Alanlar Dai.Bşk….

Yönetmelikler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Değiştirilmiş Eski Metinleriyle) 80. Madde – 7.9.2016 Koruma Amaçlı İmar Planlarına…

Yasalar

Belediye Kanunu (5393 Sayılı) Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216 Sayılı) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu…