Orman Çalışma Grubu

0

 

AMAÇ
Muğla Bölgesinde orman varlıklarının maden, enerji, turizm, imar ve endüstriyel amaçlı olarak yok edilmesinin önüne geçilmesi için kurulmuştur.
Orman Çalışma Grubu, Muğla Çevre Platformu’nun yerel meclislerinin desteği ile Muğla genelinde orman tahribatlarının takibini, belgelenmesini, kamuoyunun bilgilendirilmesini ve durdurulmasını hedeflemektedir.

Çalışma Programı:
İlk İki Ay :
Çalışma Grubu, ilk iki ayda aşağıdaki çalışmaları yapmayı öngörüyor:
• Örgütlenmenin genişletilmesi; yerel meclislerden çalışma grubuna katılımın sağlanması
• Yerel meclislerinin katkısı ile Muğla genelinde orman tahribatının devam ettiği ya da planlandığı alanları belirlemek, uydu haritaları üzerinde işaretlemek
• Yerel meclislerinin katkısı ile belirlenen orman tahribatlarının gerekçeleri hakkında Orman İşletme Şeflikleri’nden bilgi ve belge elde etmek
• Toplanan bilgi ve belgelerle bir arşiv oluşturulması
Sonraki Dönem :
• Orman tahribatlarının yaşandığı bölgelerde yerel halkla birlikte tahribatın durdurulması için eylemler organize etmek, kamuoyu oluşturmak
• Yasaya aykırılık belirlenen girişimlere karşı dava açılması için konuyu MUÇEP gündemine taşımak
• Bölge milletvekilleri aracılığı ile orman tahribatlarını Meclis gündemine taşımak
• Orman yangınları nedeni ile tahrip olan alanların orman dışına çıkarılmasına karşı izleme ve denetleme çalışmalarının yürütülmesi
• Orman varlıklarının daha iyi korunması için bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir