Milas’ta Ormanların Kesilmesini Durdurun!

◦Milas Beçin ve Çamovalı köylerinde 2 bin dönümlük orman arazisinde bulunan kızılçamlar kesiliyor!

Bölgede yaşayan yurttaşların bireysel çıkar hedeflemeyen çığlığına kulak vermenizi, orman ekosistemimize daha fazla zarar verilmeden Milas Beçin/Çamovalı bölgesinde Endüstriyel Plantasyon projesini iptal etmenizi talep ediyoruz.

Milas Beçin ve Çamovali köyü sınırlarında, içinde Denizcik adında küçük bir gölde bulunan kızılçam ağaçları ile kaplı 2 bin dönümlük dağ yamacındaki orman arazisi, Anayasa’da orman arazileri amaç dışı kullanılamaz diye belirtildiği halde, gece gündüz demeden endüstriyel plantasyon kurmak ve ormanı gençleştirmek gerekçeleriyle kesilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı’nda da endüstriyel plantasyon kurmanın ana amacının “doğal ormanlar üzerindeki odun üretimi baskısını azaltmak” olduğu açıkça belirtilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde yürütülen “Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi”nde,

“…ne yazık ki, yanlış ve eksik bilgilere dayanarak doğal yaşlı ormanlar birçok sorunun kaynağı olarak görüldü ve bu alanlar için temel yönetim hedefi gençleştirme oldu. Bu yanlış uygulamalar sonucu doğal yaşlı ormanların kapladığı alanlar her geçen gün azalmakta ve yapıları bozulmaktadır… doğal yaşlı ormanları korumak için bakım, gençleştirme, boşaltma vb. rutin ormancılık etkinliklerinin dışında tutma gibi teknik önlemler alınmalıdır” denmektedir.

OGM’nin Endüstriyel Plantasyonlarına Hayır

Alanda uzman bilim insanlarına göre ormanların ağaçlandırılarak değil, kendi doğal sürecinde kendini yenilemesi önemlidir. Dolayısıyla, ihtiyaca yönelik odun üretimi açık alanlarda, hızlı gelişen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalarla yapılarak doğal ormanlar üzerindeki baskı azaltılmalıdır. Kaldı ki, bölgedeki arazinin yapısı, eğimli olması nedeniyle endüstriyel plantasyona uygun değildir.

Bizler bölgede yaşayan yurttaşlar olarak yüzlerce yılda oluşmuş böylesi değerli bir bir ekosistemi yok edecek bu projenin uygulanmasına kesinlikle karşıyız.

Tüm dünyanın ve ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği, olağanüstü koşullarda yaşamak durumunda kaldığımız ve kamu gücünün yaşanan felaketle mücadeleye yönlendirilmesi gereken bir süreçte, bu projenin hızla uygulamaya alınmak istenmesi kamu vicdanını yaralayan, kabul edilemez bir uygulamadır. Bilim insanları da biyoçeşitliliğin ana kaynağı olan ormanları yok ederek orada yaşayan bütün canlıların yaşam alanlarını daralttıkça covid19 benzeri salgınların artacağı konusunda hemfikirdirler.

Bölgede yaşayan yurttaşların bireysel çıkar hedeflemeyen çığlığına kulak vermenizi, orman ekosistemimize daha fazla zarar verilmeden Milas Beçin/Çamovalı bölgesinde Endüstriyel Plantasyon Projesini iptal etmenizi talep ediyoruz.

Endüstriyel plantasyon orman değildir. Biyoçeşitliliği yokeder.

Endüstriyel plantasyon doğal yaşlı ormanı keserek değil koruyarak yapılmalıdır.

Muğla Çevre Platformu Milas Meclisi

Sadece Beçin’de değil, sadece Milas’ta da değil, Muğla’nın birçok bölgesinde odun amaçlı orman kesimleri haberleri gelmektedir!

Çeşitli dünya ülkelerinin tersine ne yazık ki ülkemizde doğal yaşlı ormanların korunması için şimdiye dek resmi bir çaba gösterilmemiştir. Ormanlar genelde fonksiyonlarına göre tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Ancak bu fonksiyonları icra eden ormanın, kendi yapısal değerleri bakımından korunması gerektiği genelde akla getirilmemektedir. Türkiye’de 2005-2015 yılları arasındaki on yıl gözönüne alındığında orman alanı artıyor; son 19 yıl gözönüne alındığında ise azalıyor.

Plantasyonlar orman değildir! Yaşlı ormanlar değerlidir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir