Taşkesiği Endüstriyel Plantasyon Projesi’nin iptali için imzalar teslim edildi

Çıtlık – Taşkesiği mevkiinde orman kesiminin durdurulması ve endüstriyel plantasyon projesinin iptali için Muğla Çevre Platformu tarafından 4 Nisan tarihinde başlatılan imza kampanyasında üç haftada 33.655 imza toplandı. Bugün sonlandırılan kampanyada toplanan imzalar kampanya sorumlusu Serdar Denktaş tarafından CİMER üzerinden Orman Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe eşliğinde teslim edildi. Dilekçe metni aşağıdadır.

 

Muğla İli, Ula İlçesine bağlı Çıtlık Mahallesinde Karabörtlen Orman İşletme Şefliği tarafından uygulamaya alınan Taşkesiği Endüstriyel Plantasyon Projesi, bölge halkının yoğun tepkisi ile karşılaşmış ve ilgililer tarafından ağaç kesimi durdurulmuştur. Ancak projenin tamamen iptal edildiği yönünde bir açıklama yapılmamıştır.

Dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs salgını dolayısı ile bilim dünyasının bir kez daha altını çizdiği gibi, orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi ekolojik krizlerin ve doğal felaketlerin en önemli nedenidir. Bu bağlamda yüzlerce yılda oluşan orman varlıklarımızın korunması yaşamsal önemdedir.

Bilim insanlarımız aynı zamanda; endüstriyel plantasyon kurmanın ana amacının doğal ormanlar üzerindeki odun üretim baskısını azaltmak olduğunu, bu nedenle odun üretimi bakımından verimsiz ormanlarda veya açık alanlarda hızlı gelişen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalarla odun üretimini arttırarak, doğal ormanlar üzerindeki odun üretimi baskısı azaltılmaya çalışıldığını ifade ediyorlar.  (Bkz. https://www.evrensel.net/haber/401777/prof-dr-erdogan-atmis-ormanlar-ekonomik-buyume-icin-gozden-cikariliyor )

Bilim insanlarının bu görüşüne benzer bir ifade aslında Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı’nda da yer almaktadır. Söz konusunu strateji belgesinin H2.3 nolu Stratejik Hedefinde “Stratejiler” başlığı altında “Doğal ormanlar üzerine olan odun üretimi baskısı azaltılacaktır” denilmektedir.

Taşkesiği Endüstriyel Plantasyon Projesi, bilim camiasının görüşleri ve OGM’nin kendi strateji belgesi ile çelişen, yer seçimi bakımından uygun olmayan, 30 hektar büyüklüğünde yetişmiş orman varlığını yok edecek bir projedir.  Bunun yanında bölge halkı birçok kez dilekçeler ve basın açıklamaları yolu ile söz konusu projeye itirazlarını dile getirmişlerdir. Konu Türkiye kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuş ve projenin iptali için başlatılan imza kampanyasında kısa süre içinde 33.655 imza toplanmıştır. İmza metni ve imzacıların listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıda dile getirilen bilimsel gerçeklik ve bölge halkının itirazları çerçvesinde, Muğla Çevre Platformu adına yürütücülüğünü üstlendiğim www.change.org/CitlikOrmanlari imza kampanyasına imza veren 33.655 kişi adına Taşkesiği Endüstriyel Plantasyon Projesi’nin iptal edilmesini talep ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir