ÇED TAKİP ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ

Bu çalışma grubunun amacı,

– Bunun ortak bir öğrenme süreci olduğunu göz önünde bulundurarak MUCEP için ÇED Takip konusunda bir strateji dokümanı hazırlamak

-Muğla ilinde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular neticesinde yapılan duyuruları takip etmek,

-MUÇEP ve bileşenlerini ÇED raporu mevzuatı ve ÇED süreçleri konusunda bilgilendirmek,

-ÇED raporlarında kullanılabilecek uluslararası sözleşmelere uyum konusunda veri tabanı oluşturmak

-Öncelikli alan listesi oluşturmak

-Alınacak aksiyonlarla ilgili MUÇEP yerel meclislerini ve bileşenlerini bilgilendirmek,

-Hukuk, Bilim ve Basın-Hİ Komisyonlarının gerekli girişimlerde bulunmasını sağlayacak bilgileri sağlamaktır.

HEDEFLER

  1. MUCEP içinde ilimizde yapılan yatırımların çevreye etkileri konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması
  2. Muğla için herkese açık öncelikli koruma alanları haritaları oluşturmak
  3. Muğla sınırları içinde koruma alanlarının etkilendiği yerlerde destek verebilecek STK’ların (dernek, vakıf vb.), Üniversitelerin ve Kamu kuruluşlarının tespit edilmesi ve bu kuruluşlarla iletişime geçerek yürütülen çalışmaların ortaklaştırılması ve daha verimli hale gelmesi için çaba gösterilmesi.
  4. ÇED raporları, HKT vb. konularında yapılacak sosyal medya ve basın iletişimi için içerik üretilmesi, Medya Hİ ÇG ile ortaklaşarak YK onayına sunulması ve bu içeriklerin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunulması
  5. Farkındalık yaratmak için fiziksel olarak yapılabilecek aktivitelerin araştırılması ve hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve YK’yı bilgilendirerek bu aktivitelerin yapılmasını sağlamak
  6. ÇED raporları konusunda yapılacak lobicilik faaliyetlerine destek verecek rapor ve belgeler oluşturmak,
  7. Bileşeni olduğumuz diğer platformlarda ÇED raporları ile ilgili yapılan çalışmaların MUÇEP YK’ya ve diğer çalışma gruplarına aktarılması
  8. Doğa koruma konusunda çalışan bilim insanları ile iletişim kurarak hazırlanan raporların bilimsel olmasını sağlamak

 

ÇALIŞMA PROGRAMI

  1. DÖNEM (3 AY)

Bu dönem içinde çalışma grubunun kuruluşu MUÇEP üyelerine duyurulup, katkı için çağrı yapılacaktır.

Hedeflerin ikinci ve üçüncü maddelerinde belirtilen çalışmaların tamamlanmasında etkin olarak çalışılacaktır.

Dördüncü ve beşinci ve altıncı maddelerde belirtilen hedeflerle ilgili yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturulacaktır.

Dönem sonunda toplanan bilgilere göre çalışma grubunun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri revize edilerek asıl eylem planı ve çalışma programı oluşturulacaktır.

  1. DÖNEM (3 AY)

İlk dönemde yapılan çalışmalar doğrultusunda hedefler revize edilecek, hazırlanan bilgi ve belgeler güncellenecektir.  Gerekirse yeni bir eylem planı oluşturulacak ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.  Sonrasında her 3 aylık dönemde eylem planı ve hedefler revize edilerek çalışmalara devam edilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir