Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi bugün (15.06.22) yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanlığının 18. Mayıs. 2022 tarihindeki kararıyla Özelleştirme İdaresi eliyle satılmak istenen Muğla'da 20'den fazla, tüm Türkiye'de hektarlarca arazi için dava açmak dahil, her türlü meşru mücadele yollarının kullanılacağını açıkladı. Açıklama metni şöyle:

Özelleştirmeler Son Bulsun!

18 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Akyaka’da 19, Bodrum’da 62 ve Datça’da 238 dönüm arazi ile Muğla’nın dışında birçok ilde daha hektarlarca toprağın özelleştirilmesi kararı yayımlandı. Önceki kararlardan biri de Datça-Kargı Koyunun özelleştirilmesine dönüktü. Görünen o ki: bu kararlarla ülke yoksullaştıkça, kamunun malı, kamu yararı hilafına, haraç-mezat satılmak isteniyor! İzin vermeyeceğiz!

Bu özelleştirmelerle doğa ve tarih kaybediyor!
Yurdumuzun her yanında maden, enerji ve turizm şirketlerine peşkeş çekilerek kamuya ait doğal ve tarihi alanlarımız, geri döndürülemeyecek bir biçimde tahrip edilmektedir. Örneğin Kızlan-altında Gebekum Sahili ya da antik eserler gibi korunması gereken doğal ve tarihi kültürel varlıklarımıza ev sahipliği yapan topraklarımızın kamulaştırmalar yoluyla çoğaltılmasını beklerken, özelleştirmelerle azaltılmasına razı olmayacağız!

Her özelleştirme hikayesi, toplumsal açıdan birer çökertme ve itibarsızlaştırma hikayesidir!
Sermayenin yaygınlaştırılması ve ekonomik verimlilik ya da kalkınma yalanlarıyla bu özelleştirmeler, bu toprak parçalarını daha büyük ölçekte birleştirmek suretiyle, daha zengin sermayedarlara ekonomik çıkar sağlamak üzere satışa hazırlamaktadır. Biz biliyoruz ki, mesela bu özelleştirmelerden Datçalı ya da Muğlalı küçük sermaye sahipleri, küçük turizm işletmecileri yararlanamayacaktır. Tam tersine buralara büyük sermaye sahipleri, büyük turizm işletmecileri gelecek ve büyük turizm yatırımları ile küçük işletmecileri ve esnafı boğacaktır. Bu özelleştirmelerle küçük işletmeciler ve esnaf dahil kamunun kayıpları, hazineye sağlanacak gelire nazaran misli ve misli ile çok olacaktır. Biz, hepimiz fakirleşirken, ülkemizin ortak varlıklarının 3-5 zengine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz!

Hazineden alınarak Özelleştirme İdaresi kanalıyla yapılan bu özelleştirmeler, aynı zamanda muhalif belediyelerin cezalandırılması amacıyla da kullanılmaktadır!
Önce Kargı Koyunun ve sonrasında Kızlan-altı’nın Özelleştirme İdaresine verilerek yapılmaya çalışılan özelleştirme girişimleri ile ilgili örneklerde, mevcut Merkezi İdarenin, belediyelere verilmesi gereken payları gasp etmeye çalıştığını da görmekteyiz! Bu girişim bile bu özelleştirmenin, yerel halkın (Datçalıların) yararına olmadığının açık bir göstergesidir! Muhalif yerel yönetimlerin cezalandırıldığı her türlü girişime de karşı çıkacağız!

Yararlı özelleştirme yoktur!
Topluma ait fabrikalardan, sağlık ve eğitim kuruluşlarından başlayarak, her türlü altyapıya uzanan, sonra da giderek denize, ormana, sit alanlarına, toprağa, suya kadar vardırılan özelleştirme ve satış girişimleriyle toplum, kamusal varlığının çok büyük kısmını kaybetti. Bize göre bugüne kadar yapılan özelleştirmeler içinde toplum yararına olduğu söylenebilecek tek bir örnek yoktur! Belediye Meclis toplantısında paylaşılanlar dahil, özelleştirmeyi olumlayan her görüşü, büyük bir şansızlık olarak değerlendiriyoruz. Bizleri toplumsal gelişmenin ya da kalkınmanın karşısında gösterenler bilsin ki: bizler kamusal kaynaklarımızın toplumun tüm kesimleri arasında adil olarak dağıtıldığı, gencine, yaşlısına tüm insanlara, toprağa, havaya, suya, tarihe zarar değil yararı dokunacak bir toplumsal sözleşmeden yanayız. Kamusal zenginliklerimizin, bu tür özelleştirmeler ile bir avuç zengine peşkeş çekilerek çarçur edilmesini istemiyoruz. Kamusal zenginliklerimizin, tüm toplumun ortak aklıyla tüm topluma-tarihe-doğaya zarar vermeden, tam tersine yararını gözeterek de değerlendirilebileceğini biliyoruz.

Muğla Çevre Platformu olarak tüm ekolojik yıkımlara karşı olduğu gibi bu özelleştirme kararlarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu anlamda Muğla’da ve yurdumuzun her yerinde mücadele veren ekoloji örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, belediyelere, siyasi partilere çağrımız var:
Muğla’mızın ve yurdumuzun daha fazla talan edilmesine sessiz kalmayacağız. Alınan özelleştirme kararlarının iptal edilmesi için her türlü meşru mücadeleyi birlikte yükselteceğiz.

MUÇEP Datça- Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi – 14.06.2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir