Muğla Buluşması Sonuç Bildirgesi

MUÇEP sekizinci toplantısını Muğla –Menteşe ilçesinde gerçekleştirdi. İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantı, 17.30’da sona erdi.

Gündem dışında konuk olan Yatağan Turgut Mahalleliler, kömür ocaklarının tarlalarının sınırlarına dayandığını ve tek tük köylünün arazilerini satmaya başladıkları ifade ederek, acil bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdiler. MUÇEP MECLİSİ olarak bu konuyu yerinde görüşmek ve gerekli desteği verebilmek için, mahallelinin belirlediği bir günde Turgut Mahallesi’nde acil bir toplantı yapılması kararı alındı.

MUÇEP’ten ayrılan ve yeni katılanlar değerlendirilerek, ekolojik tahribatlar için verilen mücadelelerin uzun soluklu ve gönüllülük esasına dayandığı gerçeğinin bir kez daha altı çizildi.  Çalışma Grupları ve Komisyonların daha etkin çalışması ve Datça toplantısında öngörüldüğü gibi kendi programlarını yapıp, kendi sözcülerini seçmeleri konusunda bir daha çağrı yapılması kararı yinelendi..

Bakanlık tarafından onaylanan Gökova Doğal Sit Alanı Projesi ile ilgili olarak çalışmaları koordine etmek amacıyla Gökova Cennet Kalsın Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma grubu ilk olarak MUÇEP -TMMOB ortak girişimiyle önümüzdeki günlerde Muğla’da açılacak dava ile ilgili olarak bir basın açıklaması hazırlayıp, yapılacak çeşitli etkinlikleri koordine etmesi kararı alındı.

Muğla’nın tüm ilçelerinde gerçekleşen, gerçekleşecek veya yeni düzenlenecek şenliklerde, Gökova’da dereceleri değiştirilen doğal sitlerle ilgili yöre halkı bilgilendirilecek, konu ile ilgili toplantılar düzenlenecek.

TBMM’nin önüne gelmesi beklenen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Korumama Yasa Tasarısının mevcut hali ile onaylanmaması ve tasarıda yer alması gereken doğrular için çalışma yapmak üzere Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Çalışma Grubu oluşturuldu.

Muğla kıyılarının MUÇEV (Muğla Çevre Vakfı) eliyle özel şahıslara tahsisi ile ortaya çıkan sorunlara karşı Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu oluşturulup, kıyıların kullanımı ile ilgili alternatiflerin hazırlanarak, valilik ve kamuoyu ile görüşme, gelişmelere göre hukuksal sürecin başlatılması kararı alındı.

MUÇEP olarak Zeytin Köy’de yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılmasının sıkı bir takipçisi olunması, daha önce yaşanan örneklerde olduğu gibi bölgenin ranta peşkeş çekilmemesi için, yörenin ağaçlandırılması ve yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü desteğin verilmesi kararı alındı.

Bir sonraki MUÇEP Toplantısının 4 Kasım 2017 Cumartesi Günü Saat 11.00’de Marmaris’te yapılmasına ve bu toplantı gündemine Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Korumama Yasa Tasarının ve Enerji Demokrasisi / Kooperatiflerin ele alınacağı atölye çalışmalarının da eklenmesi, Su Yönetimi ve Bisikletli Ulaşım Çalışma Gruplarının kurulması önerisinin
ele alınması kararı alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir