Bodrum Yarımadası Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu Hakkında Rapor

0

Bodrum Meclisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir gayrimenkul şirketine hazırlatılan Bodrum Yarımadası Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’nu incelemeyi sürdürüyor.

Yapılan mekânsal analizler sonucunda, Bodrum’da 7.752.895,61 m2 yüzölçümüne sahip alanın doğal sit durumunun tamamen kaldırılmasının, 28.753.301,2 m2 yüzölçümüne sahip alanın 1. Derece Doğal Sit durumunun kaldırılmasının önerildiği belirlenmiştir.

Raporun tamamı ele alındığında aşağıdaki bulgular öne çıkmaktadır:
1. Kritik türler belirlenirken Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma yükümlülüğü
olan türler, bu türlerin yaşam alanları ve peyzajlar göz ardı edilmiş; sanki Türkiye bu sözleşmelere
taraf değilmiş gibi davranılmıştır,
2. Kritik türler başta olmak üzere Bodrum’da bulunan türlerin mekânsal ve zamansal dağılımlarını
belirlemek için özel bir çaba harcanmamış, uygun yöntemler kullanılmamış, kamuoyuna açık
veriler değerlendirmeye katılmamıştır,
3. Kritik türlerin mekânsal dağılımları verilirken sanki bitkiler tek bir kökmüş ve hayvanlar
hareketsizmiş gibi harita üzerinde tek bir nokta olarak verilmiş, hayvan türlerinin varlıklarını
sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları doğal yaşam ortamları ve bu ortamların büyüklükleri göz ardı
edilmiştir,
4. Anket ve literatür yöntemi ile varlıkları öğrenilen türler haritaya gelişigüzel işlenmiştir. Örneğin bir
deniz kuşu olan yelkovan kızılçam ormanında gösterilmiştir,
5. Balıklara dair dağılım verileri denizde değil balığın bulunduğu balıkçının tezgahında gösterilmiştir,
6. Kritik türler başta olmak üzere türlerin doğal yaşam ortamı gereksinimleri konusunda ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar göz ardı edilmiş, konusunda uzman araştırmacılar ve bilim insanları
ile irtibata geçilerek istişare yapılmamıştır,
7. Analizde kullanılan yöntem zaten kritik olarak seçilmiş türleri ve bu türlerin yaşam ortamlarını
birbirleriyle yarıştıran bir yaklaşım içerdiği için rapora konu olan Doğal Sitlerin Belirlenmesi
sürecinin özüne aykırıdır.
Sonuç olarak raporda kullanılan yöntemler, elde edilen veriler, analiz yöntemleri ve analizler sonucunda
ortaya konulan öneriler, Bodrum’un doğasını korumaktan uzaktır.

İlk değerlendirmelerin yer aldığı rapora kütüphanemizin Raporlar bölümünde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://mucep.org/wp-content/uploads/2020/12/Bodrum-Yarimadasi-Dogal-Sit-Alanlari-Degerlendirme-Raporu-1.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir