BİMER Başvuru Mektubu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde, Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirildiğini ve bu kapsamda koruma statülerinde değişiklik önerilen alanları gösterir 31 adet paftanın, jpg formatında ilgili birimlerin görüş ve önerilerine sunulmuş olduğunu, 08/11/2016 tarihli Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun, belediye internet sitesinde yayınlanması sonucu öğrendim.

Belediye Meclisi Komisyon Raporu’nun ekleri halinde internete konularak kamuya açık hale gelmiş olan söz konusu dokümanları incelediğimizde, yaşadığım il Muğla’nın doğal çevresi üzerinde köklü dönüşümlere sebep olabilecek değişikliklerin söz konusu olduğunu, ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından internete konulan 31 pafta jpg formatında dosyanın, konuyu incelemek için gereken detayları içermediğini gördüm.

Bu çerçevede, bahsi geçen araştırma projesi çalışması ve sonuçlarıyla ilgili olarak;

1)            Muğla ili bütününde doğal sit alanlarının dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” yapılarak yeniden değerlendirilmesi ve bu kapsamda koruma statülerinin yeniden düzenlenmesi sürecini hangi gerekçelere dayandırılarak (paftalar bazında) değerlendirildiğini öğrenmek istiyorum.

2)           Yöre halkının karar süreçlerine etkin katılımı için, paftaların ve gerekçelerin tarafıma da ulaştırılmasını, ya da bakanlık sitesinde ilan edilmesini istiyorum.

3 )      Bundan sonraki sürecin  aşamalarını bilmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir