Kampanyamız başlamıştır “Doğal Sitler Doğal Kalsın”

Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na hitaben başlattığımız change.org linkimiz:

Change.org linki:

change.org/DogalSitlerDogalKalsin

Sorunumuz Türkiye Genelindedir. Çevrenizde ve uzağınızda herkesle paylaşabilirsiniz. Daha önce de açıkladığımız gibi, sadece imza kampanyası ile kalmayacağız. Dilekçelerle itiraz, dava açmak gibi hukuki süreçler, ve tüm siyasi parti temsilcilerini, milletvekillerini sürece dahil etmek gibi, yasal haklarımızı da hep birlikte kullanacağız.
DOĞAL SİTLER DOĞAL KALSIN ”

 

DOĞAL SİTLER DOĞAL KALSIN !

         #BırakınDoğalKalsın

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan sö  zde ‘‘Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’’na dayanılarak, Türkiye’nin tamamında Doğal Sit Alanlarının koruma dereceleri düşürülüyor ya da kaldırılıyor. Bu raporlar, şeffaf olmaları gerekirken, kamuoyundan sır gibi saklanmış, talep edildiğinde de yurttaşlara verilmemiştir!

Oysa doğal sit alanlarını korumaya, hatta çoğaltmaya, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Çünkü biyolojik çeşitliliğin insan eliyle hızla azaltıldığı, ekolojik krizin kendisini her zamankinden daha çok hissettirdiği bir dönemdeyiz.

Bütün çabaların, var olanın korunması, doğanın kendini yenilemesine, onarmasına olanak verecek düzenlemeler yapılması yönünde olması gerekir. Bu zorunluluk, yaşadığımız Covid-19 pandemisi sürecinde çok açık olarak ortaya çıkmıştır.

Dünyada insan eliyle yaratılan ekolojik krize bağlı doğal felaketler her geçen gün artarak yaşanırken;  ülkemiz güya “bilimsel”, “ekolojik” ve “koruma amaçlı” iddiasında olan, aslında bilimle, ekoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kararlarla doğal yaşam alanlarını hızla yitiriyor, ekolojik bir yok oluşa doğru ilerliyor.

Yaşam ortamlarını tahrip ettiğimiz canlılardan bulaşan virüslerle hayatımızın keskin bir biçimde değiştiği bir dönemde, herhangi bir gerekçeyle doğal alanların koruma derecesinin düşürülmesini kabul edilemez buluyoruz.

Amacı doğanın korunması değil, aksine yok ederek yeni rant alanları yaratmaktan başka bir şey olmayan bu gidişe dur demeliyiz.

Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin taraf olduğu, iç hukuk normu sayılan uluslararası sözleşmelerin de gereğidir.

Bu kampanyayı ulusal ölçekte düzenlemenin kaçınılmaz olmasının nedeni, Muğla İlini kapsayan rapora meşru yoldan ulaştıktan ve inceledikten sonra tahminlerimizin ne yazık ki doğru çıkması ve bu raporların bilimsellikten, koruma odağından epey uzak olmasıdır. Üstüne, Sayıştay tarafından da ekolojik temelli bilimsel raporların düzenlenmesindeki usule aykırılıkların 2019 denetim raporunda ortaya konulmuş olmasıdır.

 

Dolayısıyla;

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilimsellikten uzak bir çalışmaya dayandırılan, yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşama, bilgi edinme gibi anayasal hakları göz ardı edilerek, ilgili mevzuata aykırı şekilde, uygun olmayan yöntemle ihale edildiği için kabul edilemez sonuçlara ulaşılmasına yol açan ve bilimsel kabul edilemeyecek Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’nın tümünün iptal edilerek, sit alanı kararlarına dayanak kabul edilmemesini,

2- İptalini talep ettiğimiz tüm raporların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ilgili kamuoyunun ve bilimsel çevrelerin erişmesini mümkün kılacak biçimde Bakanlık internet sitesinde ilan edilmesini,

3- İptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanarak bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alanı tespit kararlarının iptal edilmesini; bu kararlar, dayanak bilimsel raporlara sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bütün Türkiye için geçerli olmak üzere, bilimsel olmayan raporlara dayanarak yeni sit alanı kararı alınmamasını,

4- Doğal sit alanları ile ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının; halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlilik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak, en önemlisi de koruma yaklaşımı esas alınarak yeniden hazırlanmasını,

Talep ediyoruz.

 

Kampanya Çağrıcısı:

 

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

 

Kampanya linki : https://www.change.org/DogalSitlerDogalKalsin

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’yi aşağıdaki   22 Bölgeye bölerek doğal sit kararları değişikliğini yapmıştır:

1) Antalya, Burdur, Isparta

2) İstanbul

3) Balıkesir

4) Bursa, Yalova

5) İzmir, Manisa

6) Çanakkale

7) Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın

8) Tuz Gölü

9) Kocaeli, Sakarya, Düzce

10) Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

11) Denizli, Aydın

12) Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak

13) Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray

14) Konya, Karaman

15) Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis

16) Kayseri, Sivas, Malatya, Yozgat

17) Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize

18) Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat

19) Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzurum

20) Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak

21) Muğla

22) Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin

 

 

Sayıştay Raporu Link :

https://drive.google.com/file/d/1PRJdGzzyfyzOj9j-ayC5Q10V3AjQZgio/view?usp=sharing

 

.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir