Muğlanın Doğası Kime Emanet

“…
Yapılan analizler açıkça göstermektedir ki yüzlerle ifade edilebilecek yoğunlukta nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türe ev sahipliği yapan Muğla ilinin doğası, neredeyse bir kültür haline gelmiş ÇED Gerekli Değildir kararları ile tehdit altındadır. Her biri gerek ulusal mevzuat gerekse Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altında olan bu türlerin nüfus büyüklükleri ve eğilimleri, doğal yaşam ortamları ve ihtiyaç duydukları tampon bölgeler, hayatlarını var edebilmeleri için gerekli asgari şartlar bile belirlenmeden madencilik ve kültür balıkçılığı başta olmak üzere birçok projeye teslim edilmektedir. Adı geçen projelerin sayısı projelerin teker teker etkilerinin yanısıra kümülatif etkilerinin düşünülenden çok daha büyük bir yok oluşa sebep olabileceklerini düşündürüyor. Bunun temel sebebi özellikle ilk üçe giren alt sektörlere dair projelerin uygulama aşamalarında da kurulum aşamalarında çevre üzerinde bıraktıkları etkinin en az benzer şidette devam etmesi ve hatta artması.

Karar vericiler ve plan yapıcıların bir zamanlar Anadolu parsının yurt edindiği bu coğrafyada yok oluşların devam etmemesi, insan dili konuşamayan varlıkların yeni kıyametler yaşamaması için acilen bu yaklaşımdan vaz geçmeleri; milli servetin ve değerlerin yalnızca para ile ölçülemediğini kabul eden ve doğayı olduğu gibi korumaya olanak tanıyan politikaları belirleyerek uygulamaya geçirmeleri elzemdir. Aksi takdirde altıncı kitlesel yok oluş düşündüğümüzden çok daha yakın bir zamanda bizleri bekliyor.”
Yazının tamamını => buradan indirebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir