MUÇEP’den Bargilya Tuzlası Sulak Alanı İçin İmza Kampanyası

Kuş Cenneti Tuzla Sulak Alanı, 30 Bin Kişilik Kent Turizm Kenti’yle Yok Olmasın

Kampanyayı imzalamak için linki tıklayınız.

http://change.org/TuzlaSulakAlani

 

Muğla Milas’ta, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Bargilya Tuzlası (Tuzla Sulak Alanı), yanı başına kurulmak istenen “turizm kenti” projesi, basına yansıyan şekliyle “Net Holding-Ağaoğlu projesi” yüzünden yok olmakla karşı karşıya! 

Oysa;

Ülkemizde canlılığını sürdüren son lagünlerden olan Bargilya Tuzlası, göçmen onlarca kuş türüne barınma, beslenme, dinlenme için yuva olurken, yüzlerce kuş türünün de daimi yaşam alanı. 1990’lardan beri aralıksız ve periyodik devam eden gözlem kayıtları sayesinde alanın 96 farklı su kuşu türünün habitatı olduğu biliniyor. Ötücüler ve yırtıcılar ile bu rakam 200 türü geçmekte. Bu müthiş çeşitlilik tesadüf değil! Sulak alan, onu besleyen yeraltı ve yer üstü akarsuları, çevreleyen karasal ekosistem ve bitki örtüsü ile bir bütün ve eşine az rastlanır bir doğal alan.  Sulak alanın yaşamı, bir bütün olarak korunmasına bağlı ve muhtaç!

Bölge, aynı zamanda Bargilya ve Cyndia antik kentleri gibi tarihsel ve kültürel varlıkların da ev sahibi. Binlerce yıldır Ege halklarına gıda, barınak ve korunaklı liman sağlayarak yaşam olanağı sunuyor. Günümüzde de Güllük Körfezi’ndeki balık türlerinin varlığını destekleyen Bargilya Tuzlası aynı zamanda küresel iklim değişikliğine bağlı oluşan deniz seviyesi yükselmesi ile deniz suyunun iç kesimlere ilerleyerek Milas ve Bodrum’un içme, kullanma ve sulama sularının tuzlanmasını engelliyor. Bir diğer taraftan önemli bir karbon yutak alanı olan Bargilya Tuzlası ve çevresindeki doğal yaşam ortamları, yeraltı sularının toplanmasını, kirli suların temizlenmesini, iklimin yumuşatılmasını da sağlıyor.

Böyle bir alan, “Turizm Kenti” projesi yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. 

İçerisinde binlerce konut, alışveriş merkezleri, oteller ve golf sahalarının bulunduğu “Turizm Kenti” projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna, rapordaki tüm bilimsel ve hukuki eksiklik ve hatalara rağmen “olumlu” kararı verildi. Proje gerçekleşirse bölge de ve insanı da, doğal, kültürel, tarihsel; dolayısıyla ekonomik kadim değerlerini geri dünüşsüz kaybedecek.

Muçep Derneği ve TMMOB Muğla bu karara dava açtı. Yürütmenin ivedilikle durdurulmasını talep ediyor. Projeye onay veren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da çok iyi bildiği üzere burası:

  • Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli
  • Kesin Korunacak Hassas Alan olarak en yüksek seviyede doğal sit statüsüne sahip
  • 1. ve 3. derece arkeolojik sitler barındırıyor

Dolayısıyla, Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ile koruma altında. Ayrıca, Anayasanın 90. maddesi gereği kanun hükmünde olan, imzacısı ve tarafı olduğumuz Ramsar, Bern, Barcelona ve Biyoçeşitlilik Sözleşmeleri ile de korumak için söz verdiğimiz nice değeri barındırıyor. Açıkçası, kurumları görevlerini yapmaya, tabi oldukları mevzuata uygun davranmaya davet ediyoruz.

Siz de her yıl binlerce su kuşunun ziyaret ettiği, beslendiği, ürediği ve yavrularını büyüttüğü Bargilya Tuzlası, doğal ve kültürel değerleriyle geleceğe taşınsın, Bargilya Tuzlası’na bir daha dokunulmasın, ekolojik ve ekonomik dengeleriyle korunsun diyorsanız kampanyamıza destek olun. İmzanızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını iptal etmesini isteyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir