Kızılbük’te Bilirkişi İncelemesi 30 Aralık’ta

0

Marmaris Kent Konseyi’nin Marmaris Kızılbük Termal Resort için açtığı dava dolayısıyla bilirkişi incelemesi 30 Aralık 2021’de yapılacak. Bilirkişi incelemesi için Marmaris Kent Konseyi ve Muçep Marmaris Meclisinin açıklaması şu şekilde:

“Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devremülk projesi için Muğla Valiliği’nce verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerince, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmek için bilirkişi heyeti atadı ve heyet 30 Aralık 2021 tarihinde yerinde keşif yapacak.
Biyolog, şehir plancısı, çevre mühendisi, su ürünleri mühendisi, inşaat mühendisi, harita kadastro mühendisi ve orman mühendisi olmak üzere 7 kişiden oluşan bilirkişilerden:
Dava konusu “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen alana ilişkin yapılaşma koşullarının incelenerek, Marmaris Milli Park alanı içerisinde yapılaşma yapılıp yapılmayacağının, inşaatın kısıtlandığı kıyı-sahil şeridinin kullanılıp kullanılmayacağı, beton santralinin, otel ve devremülk projesinin birlikte değerlendirilmesi gerekip gerekmediği, yoksa ayrı ayrı mı değerlendirilmesi gerektiği, ÇED Gerekli Değildir kararından önce yapılaşma veya yolların yapılıp yapılmadığı, dava konusu alanla ilgili olarak proje kapsamında her tür çevresel faktör ve yaşam alanı göz önüne alınarak doğal yaşama, her tür canlının korunmasına ilişkin herhangi bir tahribat verilip verilmeyeceğinin ve bu konuda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje ile ilgili olarak ÇED raporu alma yükümlülüğünden kaçınma durumunun söz konusu olup olmadığı, yapılacak faaliyetin bütünü değerlendirilerek çevresel etkilerin tam anlamıyla ortaya çıkartılması, faaliyet kapsamında projenin ciddi bir ekolojik soruna yol açıp açmayacağı, su kaynakları, orman alanı, toprak yapısı birlikte değerlendirilerek ÇED sürecinin işletilmesinin gerekli olup olmadığı, fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olup olmayacağı, çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zararın en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, özetle projenin etki alanının nitelikleri ve özellikleri nazara alınarak proje konusu faaliyetin önemli çevresel etkilerinin bulunup bulunmadığı ve proje için çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasının gerekli olup olmadığı hususlarının tespiti taraf iddiaları ve dosyadaki bilgi ve belgeler dikkate alınmak suretiyle ayrıntılı rapor istendi.”

Marmaris Kent Konseyi
MUÇEP Marmaris Meclisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir