İçimize Sinmeyen Adaylara Emanet Oy Vermeyeceğiz

1

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)’in yerel seçimlere ilişkin bildirgesi:

MUÇEP Muğla Çevre Platformu Basın Açıklaması         26.12.2023

 

YEREL SEÇİMLERE KATILACAK TÜM PARTİLERİN DİKKATİNE!

Türkiye’nin her yanından doğanın katli sebebiyle feryat sesi geliyor. Yaşam alanlarımız madenlerin geride bıraktığı ölüm çukurlarına, kıyılarımız sermayenin betonlarına, ormanlarımız kereste deposuna dönüşürken tarım arazilerimiz inşaat ve enerji sektörüne hibe ediliyor. İnsan ve diğer canlı türleri mülteci hayatlara mahkum ediliyor.

Muğla ise yanıyor!

Çünkü ülkede tek tek yaşanılan meseleler toplamı ne yazık ki Muğla’nın başına sağanak olarak yağmakta.

Biz; yaşam hakkını en temel hak sayan ve bunlar için mücadele veren gönüllü yurttaşlar, Muğlalılar olarak öyle bir alana sıkıştırıldık ki bir yanda ormanlarımız yok edilmek isteniyor bir yandan köylerimiz, zeytinliklerimiz… Bir yandan kıyı talanına dur demek için uğraşıyoruz diğer taraftan yaşamın temel kaynağı olan havamızı,suyumuzu ve toprağımızı savunmak zorunda bırakılıyoruz.

Siyaset, halktan uzak, ama halkın üzerinden güç devşiren, bireysel menfaat peşinde koşan riyakar bir yapıya dönüştü. Biz halk olarak bu riyakarlığı, güç zehirlenmesini reddediyor ve bununla mücadeleye devam edeceğimizi kararlılıkla bir kez daha buradan dile getiriyoruz.

 “Ceketimizi assak kazanırız!”.

. Ne siz ne de ceketiniz bizim için bir anlam taşımıyorsunuz. Açıkça ifade edelim. Biz sizin için çantada keklik değiliz. Bu yanılgıya düşmeyin. Artık bu kadar kolay değilÇünkü yıllardır Muğla yanıyor, biz yanıyoruz. Siz de dahil tüm saldırı ve çıkar mekanizmalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Haklarımızı, doğamızı ve yaşam alanlarımızı yok etmek isteyenlere, bizi görmezden gelenlere iki çift sözümüz var: “Bizlere dayatılan adaylara tamah etmeyeceğiz. Bu düzene ve siyasete mecbur değiliz… Çaresiz, çözümsüz hiç değiliz…”

“Bu seçim o seçim değil”!

İçimize sinmeyen adaylara emanet oy vermeyeceğiz.

ÇÜNKÜ:

 • Bir emlakçı tavrıyla kentin varlıklarını pazarlayan, halkı küçük gören, “köylü milletin efendisidir”mottosunu lafta eden, “mış gibi” yapan, samimiyetsiz yerel yöneticileri,
 • Akbelen’de bizler biber gazı, cop yerken konteynırımıza Vali emri ile ceza yazanları;
 • On binlerce ağacı kesen, içme suyumuzu zehirleyip, tüketen, onlarca köyü yok eden santrallerin sponsorluğu ile “Zeytin Hasadı Festivali” düzenleyenleri;
 • Çevreciliği vitrin olarak kullananları;
 • Sulak alanların önemini bilemeyecek kadar cahil, bu kıymetli arazileri ülkenin varlıklarını yağmalayanlara pazarlayacak kadar açgözlü olanları;
 • ÇED sürecinin bitmesine iki gün kala verdiği ruhsatla çimentoculara “durmak yok, talana-yıkıma devam” diyenleri,
 • Milli parkın göbeğine, soğuk savaş döneminden kalma beton yığınının kondurulması için yasa, mevzuat tanımadan ruhsat vermek için kendini şirketlere siper edenleri,
 • Halkın, haklı taleplerine sırt çevirip, belediye meclisinde utanmadan kamu yararının aksine el kaldıranları;
 • Yaşam alanlarımızı korumak için açtığımız her davada, karşımıza oy verdiğimiz belediyelerce düzenlenmiş ruhsatların çıkmasını, üstüne verdiği ruhsata dava açma rezilliğini sergileyenleri;
 • Sözde katılımcı belediyecilik adına Kent Konseyini halka açıp, itiraz eden Kent Konseyine darbe düzenleyenleri UNUTMUYORUZ, AFFETMİYORUZ! TERCİH ETMİYORUZ!

Tüm bu nedenlerle; önümüzdeki yerel seçim bizim için sıradan bir oylamadan çıkmış; bir hayatta kalma iradesine dönmüştür. Öncelikle yaşam hakkına değer veren, her canlının bu dünya üzerinde var olma hakkını savunan, demokratik-katılımcı belediyeciliği amaç edinmiş iradedir tercihimiz.

Muğla oy tercihini şu nitelikleri taşıyan adaylardan yana kullanacaktır:

 1. Katılımcı ve Şeffaf: Belediyenin karar alma, politika oluşturma ve uygulama süreçlerine toplumun geniş kesimlerinin katılımını teşvik eden, halkçı belediyecilik anlayışıyla meclisler kurarak her kesimin karar mekanizmasına aktif katılımını sağlayan, tüm işleyişte şeffaflık ve hesap verebilirliği gerçekleştirebilen,
 2. Toplumun Çeşitliliğini Yansıtma: Belediyecilik hizmetlerini, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, özellikle dezavantajlıları kapsayacak şekilde planlayan ve onların ihtiyaçlarını önceleyen;
 3. Eşitlik ve Adalet: Belediye hizmetlerini adaletli bir şekilde dağıtan, sosyal adalet, gelir eşitsizliğinin azaltılması için akılcı programlar hazırlayıp uygulayan, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsizlik ve iklim adaleti konularında tavizsiz duruş ve tutumlarıyla, eylem söylem birliği içinde olan;
 4. Kamucu ve Sosyal: Kamu yararını gözeten politikalar oluşturan, kaynakları bu doğrultuda kullanan, hizmetlerde kar amacı gütmeyen, toplumsal refahı hedefleyen,
 5. Ekolojik Bilinç: Belediye hizmetlerinin planlanmasında çevreye duyarlı, biyoçeşitliliğin devamlılığını esas alan, işleyişinde doğanın hakları olduğu bilinciyle, doğal kaynakları koruyan, iklim değişikliğiyle mücadele edecek belediye politikaları oluşturan, planlı ekolojik kentler oluşturulmasını ilke edinen,
 6. Yerel Ekonomiyi Destekleme: Yerel işletmelerin ve toplulukların ekonomik kalkınmasını destekleyen, yerel üretimi teşvik eden, “Kömür karasını değil, zeytin yeşilini” önceleyen, adil ticaret ve paylaşımcı ekonomi modellerini geliştiren aday oylarımızı ve takdirimizi hak edecektir. Bizler sizleri bizi yönetmeniz için değil; bize nitelikli hizmet verecek kurumları yönetmeniz için geçici olarak seçiyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bizler yaşamak için mücadele verirken bir yandan da geleceğin sorumluluğunu omuzlarında hisseden gönüllü yurttaşlarız. Bu yüzdendir ki çabamız aynı zamanda yarınlar içindir. Tercihlerimiz halkın söz sahibi olduğu, ayağını ahlakla yere basan bir siyasetten yana olacaktır.

1 thought on “İçimize Sinmeyen Adaylara Emanet Oy Vermeyeceğiz

 1. Oyunuzu vermek için sıraladığınız koşulları, sözde değil, uygulamada yerine getirecek adayları bulursanız bizlere de haber verin…
  Sonuçta CHP ve AKP’ ile MHP adayları karşımıza çıkacak. AKP’ ve MHP Adayları kendi istençleri ile değil, liderlerinin dediklerini emir kullarıdır ve buyruğun gereğini yapmaktan öteye gidemezler. Ve her sorunda efendilerinin gözüne bakarlar, seçmenin değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir