Ekoloji Birliği Toplandı

0

MUÇEP’in katılımcıları arasında olduğu Ekoloji Birliği’nin Meclisi (10 Mayıs 2020) telekonferans sistemiyle toplandı. MUÇEP’te yapılan görev değişikliği ile yeni temsilcilerle katılınan toplantı, 9 Mayıs 2017’de Antalya’da öldürülen çevreci dostlarımız Aysim ve Ali Ulvi Çiftine ithaf edilmişti.

Meclis Toplantısı Notları

1- Toplantı, Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu’ya ithafla, gündem okunarak başladı. Bileşenlerle paylaşılan gündemde bazı değişiklikler yapıldı.

2- MUÇEP olarak gündeme alınmasını önerdiğimiz, doğal sit alanlarının çok küçük parçalar halinde resmi karara bağlanıp ilan edilmesinin başa çıkılamaz bir karşı kampanya ve hukuk sürecini dayatması nedeniyle buna çözüm yolu araştırılması ve ortak bir tepki gösterilmesi konusu gündeme alındı ve yeni oluşan/oluşacak hukuk grubunda öneri geliştirilmesi kararına bağlandı.

3- Katılmadığımız önceki (4.) Meclis toplantısında karara bağlanmış olan dernek kurulması kararının gereği olan tüzük çalışmasının yapılamadığı bildirildi, karar bir kez daha teyit edildi. Bir komisyon kurulması karara bağlandı, Güngör Erçil komisyonda görev aldı.

4- Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) ile ilgili konuşuldu.

5- EGEÇEP ile ilgili konuşuldu.

6- Çeşitli bileşenler toplantının hemen öncesinde EB tarafından yayınlanan Korona Salgını dönemindeki ekolojik yıkımlar listesinin eksik olduğunu ifade ettiler. Konu uzunca tartışıldı; eksikliklerin giderilmesi, listenin daha ayrıntılı ve aylık olarak güncellenmesi, bir interaktif harita da oluşturulması karara bağlandı.

7- Bileşenlerin sorunlarının ve ihtiyaç duydukları kamuoyu desteğinin gerçekleştirilmesi için bu tür somut ihtiyaç konularının whatsapp grubuna yazılmakla yetinilmeyip, EB tarafından daha dikkatli izlenmesini ve bileşenlerin desteğinin alınmasını mümkün kılacak bir ‘duyurular’ biçimine kavuşturulması ve bileşenlerle paylaşılması kabul edildi.

8- Salgın-kriz sonrası ne yapılması gerektiği konusunda genel olarak salgının fırsata çevrilmek istendiği dile getirilip buna göre tavır alınması gerektiği ifade edildi.

• Bu bağlamda, meslek örgütleri, sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütleriyle daha yakın-dayanışmacı ilişkiler geliştirilmesi gerektiği kabul gördü.
• Somut bir karara bağlanmasa da Ekoloji Enstitüsü kurulması öneri-talebi dile getirildi.
• Somut öneri olarak, Youtube kanalının daha etkili biçimde kullanılması; EB’nin gençleşmesi, bunun için üniversitelerde panel vb. etkinlikler, lise ve ortaokullarda eğitime yönelik çalışma yapılması; bir EB aplikasyonu geliştirilmesi önerileri dile getirilip kabul gördü.
• Bir bileşen temsilcisi, mücadelenin asli olarak bilim insanı, hukukçu gibi uzmanların işi olarak görülmesi gerektiği fikrini; ama, bu organik bağlantıları geliştiremediklerini dile getirdi.
• MUÇEP’in uzun vadeli bir hedef olarak ekolojik anayasa çalışması yapılması önerisi olumlu karşılandı. Kısa ve orta vadeli bir çalışma programı yapılması gerektiği düşüncesi dile getirildi.
• Bilim kurulları kurulması gerekliliği ifade edildi.
• Bileşenlerin EB’den beklenti içinde olmasına karşılık bileşenin kendi önündeki sorunla ilgili olarak ne yaptığının da irdelenmesi-sorgulanması gerektiği dile getirildi.
• Salgın sonrasında hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı; salgının, kapitalist sistem açısından bir beka sorunu olarak kendini gösterdiği, Türkiye için bu beka meselesinin daha belirgin olduğu düşüncesi ifade edildi.
• Gıda krizi-açlık tehlikesi riskinin mevcut olduğu, salgınla birlikte tehdidin tarım/gıda üretim alanlarının işgali olarak tanımlanmaya başladığı; bunun, üzerinde durulması gereken önemli bir durum olduğu vurgulandı. Bu krize dayanan mücadelenin ekoloji mücadelesiyle birleştirilmesi gerektiği kabul gördü.
• Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği önerisi; mücadele yöntemleri paylaşılmasının önemli olduğu vurgusu genel kabul gördü.
• Önümüzdeki dönemin otoriterleşeceği, TMMOB ve meslek örgütlerine yönelik saldırının sadece demokratik değil, aynı zamanda ekolojik düzlemde de kayıp anlamına geleceği düşüncesi dile getirilip, meslek örgütleriyle ilişkilerin-dayanışmanın geliştirilmesi önerisi getirildi. Genel kabul görüp karara bağlandı.
• Salgın döneminde yerel yönetimlerin dayanışma girişimlerine yönelik engelleme-baskılar dile getirilip, yerel yönetimlerle dayanışmanın geliştirilmesi gerektiği söylendi.
• Salgın dönemindeki pratiğin sermaye sınıfının bütünlüğünün devlet eliyle organize edildiğini, sermaye saldırısı karşısında ortak bir tavır geliştirilmesinde sıkıntılar yaşandığı, bunun önemli bir sıkıntı olduğu, EB’nin asli işlevinin bu ortak tavrı geliştirmek olduğu ifade edildi.
• İstanbul’un ekoloji mücadelesi açısından önemli olduğu; salgın sonrasında saldırı-yıkımın hemen gündeme geleceği, buna hazırlıklı olmak gerektiği; EB’nin İstanbul’daki ekoloji örgütleriyle ilişkileri geliştirmesi, bir toplantı organize edilmesi gerektiği ifade edildi.

9- Özer Akdemir, Enerji Maden Çalıştay hazırlığı olarak EB-Ekoloji Kolektifi Derneği işbirliğiyle, her iki kurumdan 3’er kişi katılımıyla kurulan komisyon kurulduğu, ilk ön çalışmanın Muğla’daki Bölge Toplantısının 2. gününde yapıldığını anlattı.
EKD’den Fevzi Özlüer komisyon tarafından hazırlıkları sürdürülen çalıştay için komisyon tarafından bir taslak tartışma metninin hazırlandığı, bileşenlerle paylaşılıp görüşlerin alınacağını; taslak metinde önceki tartışmaların toparlandığı, ekoloji mücadelesi-sınıfsal işbirliğinin nasıl geliştirilmesi gerektiği; adil geçiş programı oluşturulması gerekliliği, iş-gelecek kaygısına nasıl bir cevap verilebileceğini içeren bir metin oluşturulmaya çalışıldığını; çalıştayın hangi zemin üzerinde yükseltileceği sorusuna cevap verilmeye çalışıldığını ifade etti.

10- Termik santrallerin kapatılması kampanyası çerçevesinde bir CB’na başvuru metni hazırlayan Av. İsmail Hakkı Atal, başvurulabilecek hukuki yollar konusunda sunum yaptı. CB’na başvurunun EB bileşenlerinin de olduğu bazı kurumlar adına 08.05.2020 tarihinde gönderildiğini belirtti. Hukuksal yolların bileşenler tarafından yürütülmesi, davacı olması mümkün olmayan EB’nin bunu bir kamuoyu kampanyası haline getirmesi kabul gördü.
İkinci olarak, olumsuz kararları alan bürokrat-siyasetçileri temkinli olmaya zorlayacak bir araç olarak, kararları verenler aleyhine, özel olarak da Muğla santrallerinin kapatma kararının uygulanmasını engelleyen BKK kararına katılanlar/mirasçıları aleyhine bireysel tazminat davası açılması için yöreden davacı bulunması önerisini getirdi.
Tarafımızdan, olumsuz sonuçlanabilecek davanın mali yükleri de dikkate alınarak davacı olmayı kabul edecek kişiler bulunması konusunda çalışılacağı ifade edildi.
Kazdağları-Alamos Gold sorunu üzerinden, Kanada’da hükumet/devlet aleyhine dava açılması, orada davacı olacak TC yurttaşları ve Kanadalılar bulunması önerisi dile getirildi.
BM tarafından mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini yasaklayan karar almasını gözeterek iklim mülteciliğinin hukuki statüsü için çaba harcanması önerisini dile getirdi.

11- Çalışma kurullarının kurulması karara bağlandı. Umay Karabaş Uluslararası İlişkiler Kurulunda, Güngör Erçil Hukuk Kurulunda görev aldı. Bileşenlerden hukukçuların hukuk kuruluna katılması konusunda çağrı yapıldı.

Ekoloji Birliği Meclis toplantısı ile ilgili buradan da bilgi alabilirsiniz => https://ekolojibirligi.org/ekoloji-birligi-5-meclis-toplantisi-yapildi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir