Datça'da yapılaşma istemiyoruz

Datça Yarımadası’nın doğal zenginliğini, ekolojik ve arkeolojik zenginliğini Alavara'nın her karışında görmek mümkündür. Kuytularda bir yerde bir Karakulak, belki bir Bozayı karşılar sizi. Milyonlarca yıl öncesinin Sığla Ağaçları ya da Datça Hurmasına rastlarsınız, Kızılçamların ya da Makiliklerin ortasında... Binlerce yıl öncesinden bir Kalenin kalıntılarıyla da karşılaşabilirsiniz, bir tepede...

İnsan faaliyetinin araya girmesi ya da yoğunlaşması doğal sürekliliğin kolaylıkla zarar görmesine sebep olabilir.

Yarımada üzerindeki doğal sit alanlarının ilk belirlendiği dönemde, bilim insanları bu kırılganlığı gözeterek hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney hattında doğa koruma alanlarının sürekliliğini sağlayacak düzenlemeler yapmış, 1. Derece Doğal Sit alanı olarak korunan koridorlar, geçiş alanları oluşturmuşlardır. Sonrasında, yarımadanın bütünüyle Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle bu koruma güçlendirilmiştir. 2014 sonunda yürürlüğe giren Koruma Amaçlı Çevre Düzeni Planı’nda da genel anlamda aynı ilkeler korunmuş ve Hassas Koruma Zon’ları oluşturularak plana işlenmiştir.

Üç senedir gündemde olan yeni sit alanı kategorilerine göre Datça Yarımadası’yla ilgili ilk karar, korona karantinası için evlerimize kapanmamızın hemen öncesinde yayınlandı. Kuzey yakasının doğal sürekliliği açısından çok önemli olan Alavara bölgesinin sit derecesi Sürdürülebilir Koruma Alanına dönüştürülerek yapılaşmaya fırsat sağlandı. Yarımadanın Hassas Koruma Zonu’nun tam kalbinde yapılan bu değişiklik, bütün alana doğru yayılacak bir zarara sebep olacağı gibi ana kara bağlantısını da kesecek.

Datça Yarımadası’nın doğasına gerçekten büyük bir kötülük yapmak için hedef seçmek isteseniz, Alavara’dan daha iyisi olamazdı. Bilimsel herhangi bir açıklamaya sığmayacak bu değişikliğin yeniden değerlendirilmesi ve bölgede yapılaşmaya sebep olacak Sürdürülebilir Kullanım Koruma Alanı önerisinin, Nitelikli Koruma Alanına dönüştürülmesi gerekmektedir.

İMZA İÇİN: www.change.org/datcaalavara

Sürdürülebilir değil Nitelikli Koruma

Şiir: Can Yücel
Müzik: E. Satie
Hazırlayan:  ibo.a.bo
Alavara Çalışma Grubu’nun katkıları ile…
DatçaDetay.com ve Muzaffer Özgen’e teşekkür ederiz.

1 thought on “Alavara için imza ver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir