Bakanlığın kendine sakladığı bilimsel sırlar

4

Bakanlığın “Kendine Sakladığı Bilimsel Sırları” Açıklıyoruz

“MUĞLA İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU – 2016”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Raporu’nun Muğla Doğal Sit alanlarında çalışmak isteyen herkesin çalışmasına açık olması için:
Dört yıldır verdiğimiz mücadelelere rağmen, “Bütün canlıları hatta cansızları ilgilendiren bir konuda çok güzel çalışma yapıyorsunuz ama bu bilimsel raporu biz neden bilmiyoruz? Bu nasıl bir devlet sırrıdır? Bilim sır olur mu? O zaman endişe ve güvensizlik başlıyor. Cevabı aylardır bekliyoruz” sorusuna aldığımız tarihe geçecek cevap, “İnsanların evleri herkese açık mıdır? Bakanlığımızın kendine saklayacağı şeyler vardır” şeklindeydi. Biz bu cevaba rağmen raporu, dört yıl sonra hukuksal yoldan elde ettik.
Yıllar sonra ilçeler-beldeler bazında ulaştığımız bu raporları kamu ile paylaşmayı bir görev biliyoruz:
                                                            Raporlara www.mucep.org web sitemizden ulaşabilirsiniz!

Muğla’nın Doğal SİT Kararlarının Dayanağı ‘BİLİMSEL RAPOR’UN ortaya çıkışı
• 19. 07. 2012 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik “ yayınlanır. Mevcut 1. Derece, 2. Derece, 3. derece doğal sitler yerine geçmek üzere, yeni doğal sit kategorileri belirlenmesi ve tanımlarının yapılmasını takiben, yönetmeliği somut olarak uygulamaya koymak üzere, yeni kategorileri esas alan Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma işi ülke çapında 21 bölge için ayrı ayrı ihaleye çıkarılır.
• 28. 06. 2013 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Müsteşarlık Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, “Muğla İli Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirmesi Projesi Hizmet Alımı İhalesi” ilan edilir. İşin yaklaşık maliyeti 548.000 TL’dir.
• 29. 09. 2013 tarihinde, Ak-Tel Mühendislik Eğitim Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 142.000 TL teklifle ihaleyi alır, 29. 12. 2013’te ön değerlendirme raporunu teslim eder.
• 21. 07. 2014’te “Muğla Doğal Sit Alanlarının Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Hizmet Alımı” ihalesi 354.353 TL ile ilan edilir.
• 13. 08. 2014 tarihindeki ihaleyi 276.440 TL ile Enisa Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti. alır. Ancak ileriki tarihlerde kurulacak olan Muğla Çevre Platformu, Enisa Ltd’nin işi başkasına pasladığını, taşeron kullandığını ortaya çıkarır! Taşeron, CRK PLANLAMA adında bir firmadır (Firma sahibi, raporlarda adı düzenleyen ekip arasında yer alan, Umut Cırık’dır ) ve sözleşmede taahhüt edilen hizmet işi bitirme süresine uyulmayarak, yaklaşık 10 ay gecikme ile 20. 09. 2015 tarihinde bitirilir ve Bakanlığa teslim edilir.
• 23. 09. 2016 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlık İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, “Gizli” ibaresi ile “Doğal Sit Alanlarında Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”ni gönderip, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin inceleyip, görüşünün bildirilmesini ister. Ancak raporun kendisi yoktur. Sadece 31 paftadan oluşan haritalar yollanmıştır. Bu taslak raporu kendisi masaya yatıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin de aynı şeyi yapması amacıyla elindeki tüm belgeleri gönderir ve onlardan görüş ister. Ancak, Büyükşehir Belediyesi’nin cevabının ulaşmasından önce, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda raporla ilgili karar alınmıştır.
• 05. 11. 2016’da Mimarlar Odası Muğla Şubesi‘nin düzenlediği Oktay Ekinci’yi anma günü etkinliklerinde Bodrum Kent Konseyi, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve diğer katılımcılar bu durumdan haberdar olur ve harekete geçilir.
• 08. 11. 2016 tarihinde toplanacak olan Muğla Belediyesi Meclis toplantısına tüm ilçe kent konseyleri, STÖ’leri davet edilir ve Muğla Belediye Meclisi’nde oy birliği ile (Ak Parti, CHP, MHP) bu haliyle taslak! Proje reddedilerek, öneriler sunulur.
• 04. 12. 2016’da Akyaka’da Muğla’nın bütün ilçelerinden gelen çeşitli örgütlerin temsilcileri ve bireylerden oluşan 75 kişilik bir grup Bakanlığın çalışmasında kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmediği, plan değişikliklerinin bilimsel gerekçelerinin paylaşılmadığı; halkın ve sivil toplum örgütlerinin dışlanarak, bazı doğal koruma alanlarının gerek sit derecelerinin düşürülerek, gerek koruma statülerinin tamamen kaldırılarak yapılaşmanın önünün açılmasının kabul edilemeyeceği konusunda fikir birliğine vararak Muğla Çevre Platformu’nun kurulması kararını alır.
• 08. 01. 2017’de Marmaris’te yapılan toplantıda MUÇEP adı kesinleşir ve Muğla Çevre Platformu doğal sitlerin değişimi ile mücadele etmek amacı ile kurulmuş olur.
• 8. 01. 2017 ‘de MUÇEP üyeleri bilgi edinme haklarını kullanarak “Bimer”e başvururlar. Doğal sit alanları değişikliklerinin hangi bilimsel gerekçelerle yapıldığına dair bilgi isterler. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü’nün basına yaptığı “sivil toplum örgütleri ile paylaşıyoruz” açıklamasına rağmen, Bimer’den gelen cevapta “çalışmalar devam etmekte olup söz konusu proje sonuçlanmadan herhangi bir bilgi verilememektedir” denir. Oysa proje sonuçlanmış hatta uygulamalara başlanmıştır.
• 11. 02. 2017’de Muğla Mimarlar Odası, Muğla’da “DOĞAL MİRASIMIZ-DOĞAL SİT ALANLARI” adlı panel düzenler. MUÇEP “Doğal Sit Alanlarında Statü Değişiklikleri. Değerlendirmeler ve Öneriler ” sunumu ile toplantıya damgasını vurur.
• 05. 02. 2017’de MUÇEP Change.org kampanyası başlatarak projeye imza atan 14 bilim insanına imzalarını çekmeleri için çağrı yapar. Kampanya sonunda 20.000 imza Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir grup MUÇEP’li tarafından teslim edilir.
• 15. 03. 2017’de MUÇEP, TBMM 26. Dönem Milletvekillerimize açık mektup yollar.
• MUÇEP’ten bir heyet Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı’nın ilgili müdürlükleri ile görüşmeler yaparak, rapor hakkındaki çalışmalarını sunar. Ancak yine “bilimsel rapor” kendilerine verilmez.
• 19. 10. 2017’de Bodrum Kent Konseyi’nin daveti üzerine Bodrum’a gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy’un; MUÇEP üyelerinin “Bütün canlıları hatta cansızları ilgilendiren bir konuda çok güzel çalışma yapıyorsunuz ama bu bilimsel raporu biz neden bilmiyoruz? Bu nasıl bir devlet sırrıdır? Bilim sır olur mu? O zaman endişe ve güvensizlik başlıyor. Cevabı aylardır bekliyoruz” sorusuna verdiği cevap ise, tarihe geçecek niteliktedir.
“İnsanların evleri herkese açık mıdır? Bakanlığımızın kendine saklayacağı şeyler vardır. Fakat sizleri burada dinliyoruz, not alıyoruz ve sizinle neticeleri paylaşacağız” denmiştir.
• 28. 06. 2017’de MUÇEP’i temsilen bir heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi -AKPM- Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Gelişme Alt Komisyonu’nun daveti ile Strazburg’da düzenlenen toplantıya katılır. Toplantıda Doğal Sit değişikliklerinin hazırlanış sürecinde işlenen uluslararası sözleşme ihlalleri dile getirilir. AKPM, TC Hükümetine mektup göndererek kamuoyu ile paylaşılmayan Muğla Dört Mevsim Ekolojik Temelli Araştırma Raporu’nun kopyasını ve MUÇEP’in iddiaları ile ilgili savunma ister. Rapor AKPM’ye de gönderilmez. TC Hükümeti adına AKPM’ye gönderilen 3 akademisyenden oluşan bir delegasyon sadece sözlü olarak komisyona savunmasını yapar.
• SONUÇ OLARAK: 2020 Ağustos’ta, Datça Alavara Koyu’nun doğal sit alanı tespit kararının iptali talebiyle Muğla ve Datça Belediyeleri’nin açtığı, MUÇEP üyesi 30’dan çok kişinin müdahil olduğu davada, idare mahkemesinin kararı üzerine Muğla’nın tamamını kapsayan Rapor, Bakanlık tarafından dava dosyasına gönderilir.

Muğla Çevre Platformu – MUÇEP 9.12.2020

MUĞLA İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU – 2016

Muğla’da (30’dan fazla) 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının  20 tanesi, hepsi ayrı klasörler altında ekleriyle birlikte sınıflandırılmıştır… ÇŞB’nin hazırlattığı raporlara ve eklerine ==> https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wg5S5wa2uobwQFT-M6N6iaC9uEwSCts5  linkine dokunmak suretiyle (aşağıdaki listedeki beldelerle ilgili olanlara) ulaşabilirsiniz…
Gökova ve Datça Raporları ile ilgili MUÇEP Meclislerinin değerlendirmelerine ise ==> https://mucep.org/bilimsel-raporlara-iliskin-degerlendirmeler/ linkine dokunmak suretiyle ulaşabilirsiniz…

1- Gökova
2-
3- Bozburun
4- Sandıras Dağı-KartalGölü
5- Bodrum
6- Karaağaç-Boğaziçi
7- Fethiye-Kayaköy-Gemiini
8- Fethiye-Kayaköy- Kayaköy
9- Fethiye-Akgöl
10- Fethiye-Kidrak
11- Fethiye-Seydikemer
12- Fethiye-Oyuktepe
13- Fethiye-Saztokat
14- Fethiye-Göcek
15- Fethiye-KelebeklerVadisi
16- Fethiye-KüçükKargı
17- Merkez-Karabağlar
18- Ortaca-Sarıgerme
19- Milas-BafaGölü
20- Milas-TuzlaGölü

 

4 thoughts on “Bakanlığın kendine sakladığı bilimsel sırlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir