Alavara’ya Kıymayın imzaları teslim edildi

MUÇEP Datça Meclisi’nin başlattığı Alavaraya Kıymayın, Datçaya Dokunmayın imza kampanyasında internet ortamında toplanan imzalar 03 Haziran 2020’de Datça Kaymakamlığına teslim edildi. Toplanan imzalar, 35bini aştı. change.org/datcaalavara adresinde sürmekte olan imza kampanyasına hala yoğun katkılar var.
MUÇEP Datça Meclisini temsilen çevre gönüllüleri, aşağıdaki metinle birlikte, hem 35311 kampanya katılımcısının change.org üzerinden imzalarının mail ortamında iletildi ve aynı zamanda, yazılı olarak da itirazlarını dile getiren Datçalıların dilekçelerini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere elden teslim ettiler.
Kaymakamlığa iletilen teslim tutanağında yer alan metin:
T. C.
VALİLİK MAKAMINA
MUĞLA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile İlçemiz Emecik Köyü Alavara Mevkii’nde bir alanın doğal sit alanı statüsü yeniden belirlenerek ilan edilmiştir.
Bu kararla bazı alanların Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenmesinin, hukuka, bilimsel ilkelere ve koruma gerekliliğine uygun olmadığı düşüncesindeyiz.
Anayasa’nın 56. maddesine göre, tüm yurttaşlar hem çevre hakkına sahip, hem de çevreyi korumakla yükümlüdür. Bakanlığın bu karardan vazgeçilmesi talebini içeren, Kaymakamlığınız, Muğla Valiliği ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne hitaben hazırlanan dilekçe metni yurttaşların imzasına açılmış olup, ekte sunulan dilekçe, bu hak ve yükümlülüğe sahip 35.311 kişi tarafından imzalanmıştır.
Talep dilekçesi ve imzalayanlar listesinin ilgili sayfaları ekte sunulmaktadır.
Bu dilekçemiz ve ekinde yer alan dilekçemizin, içeriğindeki talebimize uygun işlem yapılmasını için gereğini arz ve talep ederiz. 03.06.2020

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir