Akyaka İmar Planı Revizyonunu İptal Davasında Ara Karar Çıktı

Akyaka İmar Planı Revizyonunun askı süresinin bitiminde, 27 Ekim 2020 tarihinde bireysel olarak Serdar Denktaş tarafından açılan Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davasında Muğla 3. İdare Mahkemesi ara kararını verdi: Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iddiaları cevaplaması için 30 gün süre verildi. Sürenin bitiminde Yürütmeyi Durdurma talebi karara bağlanacak.

“Koruma Amaçlı” Akyaka İmar Planı Revizyonu 14 Eylül’de askıya çıkarılmış ve bir ay süre ile askıda kalmış ve özellikle Akyaka sakinleri tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi’nin öncülüğünde plan revizyonu ayrıntılı olarak yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile değerlendirilmişti. Toplantılar sonunda Plan Revizyonunun koruma amaçlı değil, rant amaçlı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesi için girişimde bulunma kararı alınmıştı. Yapılmak istenen plan revizyonunun askı süresi boyunca  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne binlerce itiraz dilekçesi verilmişti. Plan Revizyonunun askı süresinin bitiminde yürürlüğe gireceği düşüncesi ile idari sürecin bitmesini beklemeksizin ayrıca bir de Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davası açma kararı alınmıştı.

Ara kararın verilmesinden sonra Muğlalı yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri açılan davaya müdahil olmak için harekete geçtiler. İlk olarak Muğla Barosu, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği müdahil olma kararı aldılar.  Muğla Barosu açılan davaya müdahil olmanın yanında bağımsız bir dava açmaya da hazırlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Mimarlar Odası ve Muğla Şehir Plancılar Odası ise dava açmak için idari sürecin bitimini bekleyeceklerini bildirdiler. Akyakalı yurttaşlar, özellikle mülkiyet hakları ellerinden alınmak istenen Kermetur Sitesi sakinleri davaya bireysel olarak müdahil olmak için hazırlanıyorlar. Mahkemenin Yürütmeyi Durdurma talebi ile ilgili kararını yeni yılın ilk günlerinde vermesi bekleniyor.

Açılan davanın gönüllü olarak avukatlığını üstlenen  Av. Güzin Altıniş Kurt ve Ümit Kurt, müdahil olmak isteyen kişi ve kurumların bağımsız olarak İdare Mahkemesine dilekçelerini verilebileceği gibi vekalet verilmesi durumunda yargı masrafların ödenmesi koşulu ile avukatlık ücreti talep etmeden kendileri tarafından da yerine getirilebileceğini bildirdiler.

Haber ; A. Serdar Denktaş                  (akyakanınsesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir