Yavaş Şehir Akyaka’da FastFood’a karşı YavaşYemek Topluluğu

0

Gökova bölgesinde Uluslararası Slow Food Birliği’ne katılmak üzere yerel üreticiler ve gönüllüler bir araya gelerek Gökova Slow Food Topluluğu’nu oluşturdular.

Muğla Çevre Platformu’nun Gökova Meclisi, Yavaş Kent Akyaka’nın yavaş kent kriterlerine uygun eylem planlarının yapılmasına stratejik hedefleri içinde yer vermişti. Meclis üyeleri, Slow Food’un yavaş kent eylem planları içinde önemli bir başlık olduğunu belirterek bu çerçevede çalışmaların örgütlü olarak yürütülmesine karar verdiler. Meclis üyeleri, Slow Food çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla, yalnızca Akyaka’da değil, tüm Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde sürdürülmesi gerekliliğinden hareket ederek tüm bölgeyi kapsayacak şekilde örgütlenme çalışmalarına başladılar.

Kuruluş süreci 2019 Aralık ayında başlatılan Gökova Slow Food Topluluğunun kuruluşu, Uluslararası Slow Food Birliği’ne yaptığı başvurunun kabul edilmesi ile resmiyet kazandı. Topluluğun tam adı “Gökova’da Ekosistemin ve Gıda Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması” şeklinde tescillendi.

Uluslararası Slow Food Birliği nedir ?

Fast food kültürünün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1986 yılında İtalya’da başlayan mücadele örgütlenerek uluslararası bir harekete dönüştü. Hareket, yemek kültürlerini korumayı, insan sağlığını gözeten gıda üreticilerini, mevsiminde ve doğal şartlarda yetişmiş sebze, meyve, tahıl satan yerleri, ekolojik tarım yapan çiftlikleri, zengin ve değişken mönülü geleneksel lokantaları, otantik olarak yöresel ve etnik yemekler sunan lokantaları korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Uluslararası Slow Food Birliği’nin İlkeleri :

Uluslararası Slow Food Birliği’ne üye olan topluluklar, İyi, temiz ve adil gıdanın herkesin vazgeçilmez hakkı olduğunu temel ilke olarak benimsiyor ve Uluslararası Slow Food hareketini, herkesin yaşamının iyileştirilmesi ve korunması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması, ekolojik bir gıda kültürünün yeniden oluşturulması, doğanın korunması, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele için bir eylem modeli olarak kabul ediyor.

Topluluğun kuruluş bildirgesinde ayrıca şu cümleler yer alıyor:

“Gıdanın yalnızca bireylerin ve halkların yaşam kalitesinde değil, aynı zamanda onların kültürünün ve kimliğinin tarihinde, oluşumunda ve evriminde de merkezi rol oynar;

İklim değişikliğine karşı doğanın korunması önceliğimizdir ve karasal ve denizel biyolojik çeşitliliğin, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin desteklenmesi anahtar niteliktedir;

Ne yediğimiz ve diğerlerine ne yedirdiğimizden başlayarak gündelik tercihlerimiz gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek sağlamaya ve dünyayı değiştirmeye katkı sağlayabilir;

Her nerede ve koşulları ne olursa olsun herkes fikirleri, pratikleri, doğru bilgi yayarak, farkındalığın yükseltilmesi için çalışarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim tercihleri ile Slow Food’a katkı sağlayabilir.”

Slow Food Gökova Topluluğu’nun kuruluş amacı:

Uluslaraası Slow Food Birliği’nin kuruluş ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt eden Gökova Slow Food Topluluğu’nun kuruluş amacı şu şekilde ifade ediliyor:
“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde sürdürülebilir bir gıda döngüsü oluşturarak bölgenin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin korunmasına, bölgede yer alan Cittaslow Akyaka’nın Slow Food başlığı altında Yavaş Kent eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak”

Gökova Slow Food Topluluğu ilk bir yıl için aşağıdaki etkinleri yapmayı öngörüyor:

Endemik bitki ve hayvan türlerinin ve biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması için farkındalık çalışmaları yapmak
Tarımsal üretimde yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmak
Yerel üretim ve tüketimi desteklemek üzere kooperatifler kurmak
Gökova Bölgesinde her yıl bir Slow Food festivali düzenlemek
Evlerde ve restoranlarda Slow Food ilkelerine uygun yemek üretimi yapan mutfak sayısının arttırılması için etkinlikler düzenlemek
Gençlerde Slow Food farkındalığını arttırmak için öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek…
Kaynak: https://akyakaninsesi.blogspot.com/2020/01/slow-food-gokova-toplulugu-kuruldu.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir