Türkiye’de ormanlar alarm veriyor

Türkiye Ormancılar Derneği yayınladığı “Sonuç Bildirgesi” ile “aşırı odun üretimi ormanları ve ormancılığı bitirir” dedi.
“2003’te tüm ormanlarımızda 13 milyon metreküp odun üretilirken, bu rakam günümüzde 22,7 milyon metreküpe çıktı. Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu miktarı 2020 yılında 31 milyon metreküpe çıkaracaklarını açıkladı” denilen bildirgede, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün üst yöneticilerini, ormanlarımızı ve ormancı meslektaşlarımızı son derece zor durumda bırakan bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“AŞIRI ODUN ÜRETİMİ ORMANLARI VE ORMANCILIĞI BİTİRİR”
İşte Türkiye Ormancılar Derneği’nin açıklaması:
“Türkiye’de ormanlar diğer pek çok sorunun yanı sıra aşırı odun üretimi baskısı ile de karşı karşıya. Orman Genel Müdürlüğü odun üretimini son 15 yıllık dönemde önceki dönemlere göre kabul edilemez oranlarda artırmıştı. Buna rağmen bu oranı daha da fazla arttırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. 2003’te tüm ormanlarımızda 13 milyon metreküp odun üretilirken, bu rakam günümüzde 22,7 milyon metreküpe çıktı. Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu miktarı 2020 yılında 31 milyon metreküpe çıkaracaklarını açıkladı.

Ormancı meslektaşlarımız odun üretimini daha da arttırmaları için büyük bir baskı altında. Amenajman planlarına[1] göre gelecek yıllarda yapılması gereken üretimin zamanından öncesi yapılması isteniyor. Orman amenajman plan etaları[2] ve yıllık programlar; orman varlığımızla ilgili envanter değerleri yanlış analiz edilerek, ormanlarımızın yapısal sorunlarını dikkate almadan çizilen pembe tabloya dayanarak sürekli artırılıyor. Sonraki yıllarda yapılması gereken gençleştirme ve bakım çalışmaları öne alınıyor. Gençlik çağındaki orman alanları ‘endüstriyel plantasyon’ oluşturma gerekçesiyle tıraşlama kesiliyor. Özellikle ahşap esaslı levha sektörünün baskısıyla bu sektöre ucuz hammadde sağlamak için ormana yapılan şiddetli müdahalelerle ekolojik ve ekonomik kayıplara yol açarak piyasa ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Oluşturulan bu tablo, öyle görünüyor ki kötü giden ülke ekonomisini bir parça da olsa düzeltmek açısından da bir cankurtaran olarak görülüyor. Diğer yandan odun üretimi verimliliğini sağlamak ve orman ürünlerinin kalitesini koruyarak zayiatları azaltmak için uygulamaya konulan dikili satış uygulamaları yeteri kadar denetlenemediği için, konu tamamen ticari alan haline dönüşüp ormanlarımıza zarar verecek noktaya gelmiştir. Bu konuda ortaya çıkan yaygın usulsüzlükler meslektaşlarımızı da zor duruma sokmaktadır. Bu tür uygulamaların hiçbiri ormancılık biliminin gerektirdiklerine uymayan ormanlarımızın devamlılığını tehlikeye atan uygulamalardır
Türkiye dünya ülkelerinin durumunu gösteren güncel istatistiklerde birim orman alanından en çok odun üreten ülkelerden biri. Dünyada ormanların ekolojik ve sosyal yararlarının böylesine ön plana çıktığı bir dönemde bu değerli ekosistemleri yalnızca odun deposu olarak gören bu tür anlayışlar, ormancılık biliminin ilkelerine ve ulusal ormancılık politikası amaçlarına aykırı ve çağdışı yaklaşımlardır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün üst yöneticilerini, ormanlarımızı ve ormancı meslektaşlarımızı son derece zor durumda bırakan bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Orman mühendislerinin aldıkları eğitimin temel ilkelerine uygun olarak, işlerini orman ekosistemlerinin devamlılığını sağlayacak şekilde yapabilmelerini sağlamak ormancılık yönetimin temel önceliği olmalıdır.

1] Ormanda ne zaman ve nerede hangi işlemin yapılacağını gösteren orman yönetim planları.
[2] Bir ormanda bilimsel esaslara göre yapılması uygun görülen yıllık ya da periyodik üretim miktarı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir