MUÇEP – Muğla Çevre Platformu’nun çeşitli yerel meclislerinden gelen çevreciler, Marmaris’te Sinpaş’ın Kızılbük’teki kıyı işgali ve ekolojik tahribatlarına karşı direnen arkadaşlarıyla birlikte şirket yetkilileri ve bu hukuksuzluklara göz yuman yetkililere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra hem adalet sarayı önünde ve hem de direniş’in başlatıldığı kapı’da kitlesel basın açıklamaları yaptı. MUÇEP yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sinpaş ve Kızılbük GYO hukukun üstünde midir?
Değilse bu şirketlerin hukuksuzluğuna neden izin veriliyor?

Marmaris Kızılbük’te Milli Park alanı içerisinde Sinpaş ve Kızılbük GYO AŞ tarafından yürütülen ve Marmarisli yurttaşların açtığı davada Muğla 3. İdare Mahkemesi Muğla Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararı iptal ederek yürütmesini durdurmuştur. Mahkeme kararından 5 gün sonra Marmaris Belediyesi de inşaat sahasının girişini mühürleyerek inşaat faaliyetini durdurduğunu ilan etmiştir.
Ancak Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına ve Belediyenin inşaat alanını mühürlemesine rağmen Sinpaş ve Kızılbük GYO mühürü sökerek inşaat faaliyetlerine ve yurttaşların Milli Park alanına girişini engellemeye devam etmektedir. Şirketin yasa tanımaz girişimine devam etmesi üzerine Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi alanın girişinde nöbet eylemi başlatmıştır. Valilik emrindeki kolluk kuvvetleri ise şirketin hukuku tanımayan bu faaliyetlerine seyirci kalırken, hukuksuzluğu protesto etmek isteyen doğa savunucularını gözaltına almıştır.
Şirketin bariyer oluşturarak yurttaşların girişine izin vermediği alan Marmaris Milli Parkı alanı içerisindedir. Yani bu alan yasalar gereği devletin hükmü ve tasarrufu altındadır ve kamusal kullanıma açık olması gerekir. Hal böyle iken, yasaların uygulanmasından sorumlu kurumlar bu şirketlerin Milli Parkı halkın girişine kapatmasına da göz yummakta, hatta destek vermektedir. Zira Milli Parka girmek isteyen yurttaşları şirketin çalışanları engellerken polis kuvvetleri de bu engellemeye destek vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir. İl İdaresi Kanunu’nun 11/A maddesi valiye “Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür” görevini yüklemiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 2. maddesinde ise Polisin görevleri arasında “Kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” sayılmıştır. Tüm bu görev tanımları birbiriyle uyumlu, mahkeme kararlarına uyulması zorunluluğunu koyan Anayasa hükmünün fiilen uygulanmasını sağlayacak ve bu görevi yürütmekle görevli olanların uymaması halinde görev suçu işlemiş olacaklarını ifade eden hükümlerdir.
Süreci başından itibaren yakından takip eden Muğla Çevre Platformu üyeleri olarak Sinpaş ve Kızılbük GYO’nun mahkeme kararına uymayan faaliyetlerine izin verdikleri için Muğla Valiliği ve kolluk kuvvetlerinin yasalarla belirlenmiş görevlerini yerine getirmediğini, bu anlamda görev suç işlediklerini belirlemiş bulunuyoruz. Bugün Marmaris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, suç oluşturan eylemleri açık ya da örtük olarak birlikte gerçekleştiren Muğla Valisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, görevini kötüye kullanan kolluk görevlileri ile nitelikli dolandırıcılık suçunu ve mühür sökme suçunu işleyen Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yetkilileri, inşaatı yürüten firma yetkilileri hakkında ivedilikle etkin bir soruşturma yapılarak, kamu davası açılması yönünde iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyururuz. 17.8.2022
Muğla Çevre Platformu

1 thought on “Sinpaş ve Kızılbük GYO hukukun üstünde midir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir