Pelin Cengiz yazdı: Zeytin mi Kömür mü

0

Termik Santrallerin kapatılması ve kömür madenciliğinin önlenmesi sayesinde bu sektörlerden kat be kat fazlasının üstelik sadece şu anda bir yılda verilen teşviklerle bile mümkün olduğunu anlatıyor… Rapor aynı zamanda işveren ağzıyla termik santrallerin ve madenlerin kapatılması ile işçilerin işsiz kalacağını söyleyen Tes-İş ve Maden-İş sendikalarına da yanıt niteliğinde: tam tersine termik santrallere verilen sadece bir yıllık devlet desteği ile bu santrallerde ve madenlerde çalışan işçilere yeni iş olanakları yaratmak mümkün…
GazeteDuvar’dan  Pelin Cengiz, Milas Kent Konseyi, 350.0rg ve CAN Europe’un birlikte düzenledikleri Zeytin Raporu için yazmış:
…Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network) İklim İçin 350 Derneği ve Milas Kent Konseyi ortaklaşa “Yerel Ekonomi İçin Dönüşüm Fırsatı: Milas’ta Zeytincilik” raporunu (https://world.350.org/turkiye/files/2022/04/Milasta_Zeytincilik_Nisan2022.pdf) açıkladı.

Bu raporun temel amacı, Türkiye’nin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamam 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerektirdiği bölgesel ekonomik geçişe bir örnek olarak, iki termik santral ve kömür madenlerinin de bulunduğu Milas için zeytine dayalı bir ekonominin geliştirilmesi olasılığını araştırmak…

Rapor, bu açıdan 2053 net sıfır emisyon vizyonuna uygun bir bölgesel dönüşümün mümkün ve gerçekçi olduğunu gösteren bir başlangıç çalışması. İlçenin diğer ekonomik olanaklarını bütüncül olarak değerlendiren, yörenin iklim nötr bir gelecek için dönüşümünü hedefleyen, kapsayıcı ve katılımcı bir planlama sürecinin yürütülmesiyle Milas’ta doğrudan kömür sektöründeki tüm istihdamın (1800-2000 civarında) başka sektörlere kaydırılmasının mümkün olduğu görülüyor.

Milas, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından öne çıkan bölgeler arasında.

Milas 5 bin yıldır insanların yerleştiği ve yaşadığı bir yer. 4 bin yıldan beri yani Karia uygarlığından bu yana bölgede zeytincilik ve zeytinyağı üretimi birincil tarımsal faaliyet.

Bu çalışma zeytin ve kömürlü termik santral ekonomisine dair bir karşılaştırma yaparak ekonomik değer olarak hangisinin daha avantajlı olduğunu sorguluyor.

Eğer Milas’ta zeytine dayalı (zeytin, zeytinyağı, sabun) 70 yeni küçük ölçekli tesis inşa edilirse bunların toplam yatırım maliyetinin 240 milyon TL civarında olacağı ve 685 yeni iş yaratacağı hesaplanıyor.

Milas’ta işletmede olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’ne 2021 yılında sadece kapasite mekanizması kapsamında kamu kaynaklarından verilen destek miktarı 260 milyon TL…

yazının tamamını GazeteDuvar’ın şu linkinden okuyabilirsiniz: Pelin Cengiz – Sabah kahvaltınızı zeytinli mi istersiniz yoksa kömürlü mü? – Artı Gerçek (artigercek.com) https://artigercek.com/yazarlar/pelincengiz/sabah-kahvaltinizi-zeytinli-mi-istersiniz-yoksa-komurlu-mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir