Paranız varsa bilgi edinme hakkınız var

Orman Bölge Müdürlüğü’nden bilgi edinmek için servet ödemek gerekiyor!

Orman Genel Müdürlüğü, yurttaşların kurumdan istediği bilgi ve belgelerin verilmesi için fiyat tarifesi belirlemiş. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı olarak Muğla Bölgesi orman amenajman planlarının kopyalarının gönderilmesi talebime kurumdan verilen cevaba göre, istenen bilgiyi alabilmem  için bir servet ödemem gerekiyor.  CİMER üzerinden yaptığım bilgi edinme talebine Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı’ndan verilen cevapta, Muğla bölgesi için 75 plan ünitesi olduğu ve her ünite için 1719 TL fiyat belirlendiği bildirildi. Yani Muğla Bölgesinin amenajman planlarının tamamını elde etmek için ödemem gereken bedel 75 X 1719 TL= 128.925 TL !

Çok paranız varsa bilgi edinme hakkınız var

Anayasal bir hak olan “bilgi edinme”, mevzuatta 4982 sayılı kanun ile düzenleniyor. Yasanın amacında şöyle deniyor:  “Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”  Yasanın iki yönü var; bir tarafta devletin kurumlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği “bilgi verme görevi”, yurttaşların da “bilgi edinme hakkı” vardır.

Gelin görün ki, uygulamada birçok durumda devletin kurumları uygun bulmadıkları soruları ya geçiştirerek cevapsız bırakıyor, ya da fahiş ücretler talep ederek yasayı anlamsız kılıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bilgi edinme hakkını, yalnızca devlet uygun buluyorsa ya da çok paranız varsa kullanabilirsiniz.

Yurttaşların orman amenajman planlarını görebilmesi neden önemli

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) birkaç yıldır ülke genelinde endüstriyel plantasyon, gençleştirme, seyreltme, vb gerekçelerle ormanları yoğun bir şekilde kesimler gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki odun üretimi miktarının 2020 yılında 31 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Böylece sadece son 15 yıl içinde odun üretimimiz 2.5 kata yakın arttırılmış olacak.

Bu uygulamalarla ülkemizin doğal orman varlığı yok ediliyor. Dünyada ekolojik kırımlara dayalı bir iklim krizi yaşanırken yenilenmesi yüzyıllar sürecek orman ekosistemleri tahrip ediliyor; toprağın su tutma kapasitesi azaltılıyor, biyolojik çeşitlilik yok ediliyor, verimli toprakların erozyonla bir daha geri gelmemek üzere sürüklenip gitmesine neden olunuyor.  Bu uygulamaların  amenajman planlarına, belirlenmiş bilimsel  kıstaslara ne kadar uyduğunu görmek istediğinizde ise sizden bir servet talep edilerek bilgi edinmeniz adeta engelleniyor. Belli ki  orada yanlış bir şeyler oluyor.

OGM’nin para talebine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvurarak itiraz edeceğiz. Bakalım oradan ne karar çıkacak.

Serdar Denktaş

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı

Kaynak; akyakanınsesi

https://akyakaninsesi.blogspot.com/2020/08/orman-bolge-mudurlugunden-bilgi.html?m=1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir