MUÇEP’liler Datça’nın Kargı Koyunun özelleştirilerek otel ve otopark yapılmasına olanak sağlayan Cumhurbaşkanlığının 3778 no’lu kararı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresine dava açıyor.

5 Nisan günü, Datça’nın Kargı Koyunda 213. ada ve 1. parseldeki 128 dönümlük bir alanın çevre düzenleme planı tadil yetkisiyle birlikte, üstüne otel ve otopark yapılmak düşüncesiyle satışı yapılmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devri konusu Cumhurbaşkanlığının 3778 no’lu kararıyla duyuruldu. Kararın alınmasında yerel yönetimin haberi olmadı, Datçalı yurttaşların fikri alınmadı. Oysa sözkonusu toprak parçası, sonradan çıkartılan değişikliklerle Çevre Düzeni Planında kısmen imara açılan bir bölgede olmasına rağmen 1990’larda ilan edilen Özel Çevre Koruma Alanında korunması gereken, tüm Datçalıların üstüne titrediği bakir bir alandı.

Datçalılar, siyasi örgütleri, STK’ları, çevre örgütleri, demokratik kitle örgütleri dahil hep birlikte bir kent savunması fikri altında birleşti ve basın açıklaması, imza kampanyaları, ziyaretler, sosyal medya etkinlikleri ile bir dizi tepki verdi. Yürütülen itiraz kampanyası medyada da oldukça destek buldu ve yürütülen imza kampanyasına katılım 2 hafta içinde 15binleri geçti, 20binleri zorluyor. Datçalılar tüm Türkiye’den, tüm doğaseverlerden, tüm hak savunucularından, vicdan sahiplerinden imza kampanyalarına katılmalarını bekliyor: https://www.change.org/datcayisavunuyoruz

Son olarak Kızlanaltı/Güllükyolundaki kıyı kiralamasıyla birlikte, yüzlerce itiraz dilekçesi, hem ıslak imzalarla (ve hem de CİMER üzerinden) Cumhurbaşkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Datça Kaymakamlığına da iletildi.

Şimdi Dava Aşamasına geçiliyor

Datçalılar şimdi de Cumhurbaşkanlığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına idari olarak dava açıyorlar. Dava eden tarafta, MUÇEP Derneği ve 50’ye yakın Muğla Çevre Platformu gönüllüsü MUÇEP’li var. Davacı MUÇEP’liler sadece Datça’dan değil Muğla ve Türkiye’nin çeşitli illerinden çevre gönüllüleri. MUÇEP’liler daha önce de Muğla ve Çevresinde doğaya-çevreye verilmek istenen zararlara karşı açtıkları davalarla, yürüttükleri etkinliklerle de tanınıyorlar. MUÇEP’liler, hazırlanan dava dilekçesinde özelleştirmeye konu olan işlemin 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna aykırılıklarını vurguluyorlar. İlgili kanuna sonradan eklenerek hazineye ait taşınmazların gelir elde etmek üzere satışının özelleştirme amaçlarına uygunsuzluğuna vurgu yaparak başladıkları itirazlarında, ilgili alanın (sonradan alınan idari bir kararla değiştirilmesine rağmen) aslında Özel Çevre Koruma bölgesi olduğunu ve belediye yetkisindeki imar yetkisinin özelleştirme idaresine istisnai olarak tanınmasının da hukuksuz olduğunu ifade ederek itiraz ediyorlar.  Yapılacak işlemle bir kamu yararından ziyade bariz bir kamu zararına yol açılacağına işaret ediyorlar. Ayrıca çevre düzeni plan değişikliği ve alt ölçekli planların onaylanmasının planlama ilkeleri ve hukukuna aykırılıkları açısından da itirazlarını sürdürüyorlar. Sonuç olarak acilen işlemin yürütmesinin durdurulmasını talep ediyorlar.

Bu dava ile birlikte planlama ilkeleri açısından bir başka davanın da açılması konusunda da hazırlıklar sürdürülüyor.

Davanın açılması için görüşlerini aldığımız MUÇEP gönüllüleri, Datça’nın doğal varlıklarına bizzat merkezi yönetim tarafından gelen saldırılara açılacak davalarla hukuk yoluyla da topyekün yürütülecek bir mücadelenin önemli bir parçasını başlattıklarını ifade ediyorlar.

Haber: Aydın Bodur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir