MUÇEP’den AKP’ye Belgeli Kargı Cevabı

Datça Kamuoyuna ve Basına,

Datça AKP İlçe Başkanı tarafından Kargı’daki imar planı düzenlemeleri konusunda basına ve Datça kamuoyuna bugün yanıltıcı ve kafa karıştırıcı bir açıklamanın yapıldığını öğrendik.

Çevre dostlarına önerilerde bulunulduğu belirtilen açıklamada: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanıp Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve 06 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, daha sonra ÇŞB İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 128.600 m2’lik tek parselle ilgili ve özelleştirme amaçlı Çevre Düzeni Planı Revizyonu bu revizyona dayanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı’nın hazırlanmasında Kargı Koyu’nun bütününün göz önüne alındığı belirtilmektedir.

MUÇEP’liler başta olmak üzere çok sayıda Datçalı tarafından itiraz edilen ve çok sayıda yurttaşın 05.05.2021 tarihinde birlikte dava açtığı Plan, özelleştirme amaçlı, 05.04.2021 tarih ve 3778 sayılı kararla onaylanan plandır. Bu planda, günübirlik alanın genişletilmesi, Kıyı Kanunu’na göre mümkün olmayan kıyıda otopark gibi kabul edilemez unsurlar bulunmaktadır.

Asıl olarak özelleştirme kararının kabul edilmemesine dayanan davanın açılmasından 1 gün sonra (yani dün 06.05.2021 tarihinde) ÇŞB İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan Datçalı yurttaşlara ait parselleri içeren planlar konusunda bugüne kadar tarafımızdan hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Bu iki planın birbirine yakın zamanda askıya çıkarılması ve sanki aynı planmış gibi duyurulması da, Hazine’ye yani hepimize ait parselin özelleştirilmesine karşı oluşan ve geniş kabul gören itirazın gerçek dışı açıklamalarla bastırılmak istendiğini göstermektedir.

Kargı Koyu’nu kapsayan ve dün askıya çıkarılan planla ilgili açıklama yapılması ya da idari yargısal yollara başvurulması bir yana, henüz bu planlar incelenmemiştir bile. Yapılan ilk değerlendirmelerde, bu iki planın konusu olan alanların birbirlerinden ayrı olduğu görülmektedir. Kargı’nın bütününün değerlendirildiği açıklaması bu yönüyle gerçeğe uygun düşmemektedir.

Gerçek durumun görülmesi amacıyla, söz konusu olan 2 ayrı plana ilişkin onay makamlarının ve onay tarihlerinin farklı olduğunu gösteren kararları paylaşıyoruz.

Datçalılara ve basına saygı ile duyururuz.

MUÇEP Datça Meclisi – 07.05.21

Belge:1  

05/04/2021 tarih ve 3778 sayılı Cumhur Başkanlığı kararı

 

Belge: 2

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 29/04/2021 tarihli askıya alma tutanağı

 

Belge: 3 

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 06/05/2021 tarihli askıya alma tutanağı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir