MUÇEP Menteşe Buluşması 1.4.2017

Muçep’in 5. buluşması 1. Nisan 2017’de Muğla Konakaltı Kültür Merkezi’nde birçok ilçeden 70 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı’nın da katıldığı toplantıda açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Menteşe’nin yerel ekolojik sorunlarına örnek olarak, Karabağlar bölgesinde yanlış yapılaşma ve yönetim nedeni ile hassas eko-sistemlerin bozulmasına dair bir sunum yapıldı. Daha sonra Menteşe’deki STÖ’ler kısaca kendilerini tanıttılar,  faaliyetlerini anlattılar. Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Adnan Diler de, sit alanlarındaki değişimlerle ilgili bilgi verdi.

Atölye çalışmalarında; Yenilenebilir Enerji, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Planlanması, Komisyon ve Çalışma Gruplarının örgütlenme yapılarının gözden geçirilmesi, Hukuki Süreçlerin Planlanması konularında 4 ayrı oturum düzenlendi.

Lobi Faaliyetleri Çalışma Grubu, yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi. Çalışmalar kapsamında; Ayvalık Tabiat Platformu ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Doğal SİT Alanlarını yeniden değerlendirerek imara açma girişiminin geri alınması için ortak mektup gönderildiği, Muğla Büyükşehir ve tüm ilçelerinin belediyeleri, tüm siyasi partilerin Muğla il teşkilatları, tüm Muğla Milletvekilleri, Ege ve Marmara Çevre Belediyeleri Birliği ile görüşmelerin yürütüldüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmenin ve Avrupa Parlamentosu üyelerine ÇŞB’nin girişimi ile ihlal edilen uluslararası sözleşmeler hakkında mektup gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.  #Muğlacenetkalsın change.org kampanyasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Genel değerlendirme bölümünde atölye çalışmalarının sonuçları birlikte değerlendirildi ve aşağıdaki konularda çalışma grupları oluşturma kararı alındı:

Termik Santrallar, Yenilenebilir Enerji Santralları :

Muğla Bölgesinde faaliyette olan ve yeni yapılması planlanan termik santrallar, HES, RES ve GES’ler bağlamında gündeme gelen doğa tahribatlarının vaka bazında incelenmesi için bir Çalışma Grubu oluşturulacak. Çalışma Grubu, “temiz enerji” olarak sunulan yenilenebilir enerji yatırımlarının hatalı yer seçimi, ÇED’den muaf tutulmaları ya da göstermelik ÇED raporları ile  gerçekte hiç de masum olmayan,  doğayı ve sosyal yaşamı tahrip eden yönleri üzerinde çalışılmasını, zararlarının en aza indirilmesi için kriterlerin yeniden belirlenmesi için çalışma yapacak.  MUÇEP olarak enerji yatırımları konusunda ekolojik bir yaklaşımla tutum  belirlenmesi hedeflenecek. Çalışma Grubu olarak, Ege ve Marmara Çevre Belediyeleri Birliği (EMARÇEB)’ in daveti üzerine  13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenleyeceği Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’na katılarak  bir sunum yapılması  da kararlaştırıldı.

Halkla İlişkiler Faaliyetleri:

MUÇEP’in faaliyetlerini tanıtmak, Doğal SİT Alanlarını yeniden değerlendirilerek imara açma girişiminin Muğla bölgesinde neden olacağı ekolojik ve ekonomik felaketlerin halka anlatılması, farkındalık oluşturulması için planlanan faaliyetleri yürütmek üzere bir çalışma grubu oluşturulacak.

Hukuki Süreçler:

İhale ile bir gayrımenkul şirketine hazırlatılan “Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” nun yargıya taşınması kararlaştırıldı. Diğer yandan, iptal edilmediği takdirde  Doğal SİT Alanlarının yeniden değerlendirilerek imara açılmasını öngören tasarıya karşı başlatılacak yargı süreci için de  hazırlıkların şimdiden başlatılması kararlaştırıldı. Tüm bu yargı süreçlerini yürütmek üzere hukukçulardan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bir sonraki toplantının 6 Mayıs 2017’de Bodrum’da yapılması kararlaştırıldı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir