Muçep Meclisi Muğla Toplantısı

Muçep Meclisi Muğla Toplantısı

Konakaltı Kültür Merkezi – 01 Nisan 2017

 

Program ve Gündem

11:00 – 11:30     Kayıt ve Toplu Fotoğraf Çekimi

11:30 – 11:40     Ev Sahibi Açılış Konuşması

11:40 – 12:00     Karabağlar Yaylası ve SİT Değişikliğinin Etkisi – Sunum

12:00 – 12:30     Menteşe’nin Ekolojik Sorunları: Neler yapılıyor? Yerel STÖ’ler ve Kurumlar

12:30 – 13:00     Yeni İletişim Platformu Tanıtımı ve Uygulaması

13:00 – 14:00     1. Oturum. 1 ve 2 No’lu Masalar

14:00 – 14:30     Öğle Arası ve Yemek

14:30 – 15:30     2. Oturum. 3 ve 4 No’lu Masalar.

15:30 – 16:10     Masa Sunumları. 10’er dakika.

16:10 – 16:50     Masa Sunumları Genel Tartışma.

16:50 – 17:10     Devam Eden Etkinlikler Ne Alemde?

İmza Kampanyası, Lobicilik Faaliyetleri ve Okluk Koyu

17:10 – 17:30     Yeni Etkinlik Önerilerinin Görüşülmesi ve Karar

EMARÇEB Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’na Katılım

Burhaniye RES Çalıştayı’na Katılım

Gökova Bisiklet Turuna Katılım

Ege Bölgesindeki STÖ’lerle Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi

17:30 – 18:00 Gündem Dışı Konular ve Kapanış

 

Masa Konuları:

Masa 1:   Komisyon ve Faaliyet tanımları bağlamında örgütlenme yapısının yeniden gözden geçirilmesi Komisyonların ve faaliyetlerin iç içe olmasından kaynaklanan sorunları analiz ederek çözüm aramak; Komisyon, Alt-Komisyon, Çalışma Grubu, Etkinlik Grubu

Masa 2:   Doğal Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesine karşı yasal süreç hazırlıkları – Bilimsel karşı çıkış gerekçeleri, dava masraflarının için kurumsal destek, etkinlik planlaması.

Masa 3:   Yenilenebilir Enerji: Doğaya olumsuz etkileri olmadan mümkün mü? Alternatifler… – RES/GES/HES projelerinin yer seçimi ve ÇED’den muaf tutulmalarının neden olduğu ekolojik sorunlar bağlamında yenilenebilir enerji modellerinin tartışılması, Muçep’in Seçimi?

Masa 4:   Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Planlanması – Doğal Sit Alanlarının yeniden değerlendirilmesinin ne anlama geldiğinin bölge halkına anlatılması için yerel toplantılar. Stantların kurulması, broşür, tişört, şapka hazırlanması, vb.

 

Menteşe dışından otobüsle katılımlarda otobüsler için park yeri ayarlanacak.

Özel araçlar kendi olanaklarıyla park sorununu çözecekler.

Teknik alt-yapı ve yemek Menteşe Kent Konseyi’nin katkılarıyla halledilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir