MUÇEP Meclisi Datça’da toplandı

0

MUÇEP – Muğla Çevre Platformu Meclisi 17 Kasım 2019 Pazar günü Datça’da buluştu…

DATÇA’DA TOPLANAN MUÇEP MECLİSİ OLAĞAN BULUŞMASINDA  TOPLANTI NOTLARI 17.11.2019

MUÇEP olağan buluşması, katılımcıların Datça Hızırşah Kültür Evi’ne ulaşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile başladı.
Ardından MUÇEP eş sözcüsü Oya Özgüven tarafından açılış konuşması ve ‘’MUÇEP Tanıtımı’’ sunumu yapıldı. Sunumda MUÇEP’in tarihçesi, yeni örgütlenme modeli ve YK nin görevleri aktarıldı.
Daha sonra programın ilk bölümü olan ‘’Çalışma Gruplarının Faaliyetlerinin sunumu’’ gerçekleşti.
Kıyı Kullanımları ve MUÇEV Çalışma Grubu Sunumu ;
Güngör Erçil tarafından sunumu yapılan Kıyı Kullanımları ve MUÇEV Çalışma grubu sunumunda,
• En başarılı başlangıç olan Mesudiye Kurubuk’ün kiralama ihalesine çıkarılması akabinde, Datça’lıların ve tüm ülkenin verdiği destek nedeniyle ihalenin iptal edilmesinden bahsedildi.
• MUÇEV isminin MUÇEP ismine bir yanılsama olarak yaratıldığı belirtildi. Kıyıları metalaştırmanın ajanı olan, Anayasa’da yer alan kıyı kanununa aykırı olarak işleyen bir ticari şirket olarak tanımlandı.
• Kıyı kanunu 65. maddesi çerçevesinde Kadın Azmağı ve İztuzu için MUÇEV’e açılan davalar, dava konusuz kaldığı için geçerliliğini yitirmiştir. Bunun nedeni ise MUÇEV’in yaptığı sözleşmeler 1 yıl sürerken, bu konunun mahkeme süreci ortalama 15 ay sürünce -sözleşme sona erdiğinden- dava konusuz kalıyor ve geçerliliğini yitiriyor.
• İztuzu plajının tekrardan Muçev’e kiralanması konusunda maalesef geç kaldığımız ve zamanında MUÇEP bileşenleri veya İztuzu grubunun yapması gerektiği belirtildi.
Sandras Çalışma Grubu Sunumu ;
MUÇEP Menteşe Meclisinden Sema Gencoğlu’nun yaptığı sunumda,
Köyceğiz’de bulunan Altınsivri tepesinin eteklerinde yer alan 2 hektarlık alanda çıkarılanOlivin madeninin 20 hektara çıkarılmak istenmesine karşı başlatılan MUÇEP ve yöre halkının mücadelesinin olumlu sonuçlanması aktarıldı.
Maden şirketinin talebi Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmadığı gibi şirketin bölgedeki mevcut faaliyetini yıl sonuna kadar bitirmesi kararı alındığını iletti.
Bölge Valilik tarafından A sınıfı mesire yeri olarak ilan edildi .Şimdi de Ticari alana dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya .
BunedenleSandras’ta mücadelenin bitmediği, gölün kuruması ve endemik bitkiler tehlike altında olduğu için, bölgenin ‘’koruma alanı olarak tescillenmesi’’ konusunda mücadelenin devam edeceği bildirildi.
Bu konuda Doğa Derneği ile birlikte çalışılıyor.
Kömürsüz Muğla Çalışma Grubu Sunumu ;
MUÇEP Gökova Meclisinden Zeynep Gündüzyeli‘ninsunumunda ,
Muğla’nın 40 yıllık mücadelesi olan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan’daki dumanlardan en çok etkilenen bölgelerin Datça ve Marmaris olduğu belirtti.
Üç termik santralin konumu ve yakınlığının verdikleri zararı daha da arttırdıklarını anlattı.
İnsan sağlığı, tarıma ve doğaya negatif etkileri anlatıldı. Hastalıklar ve ölüm oranları ile ilgili bilgiler verildi.
Termik santrallerin kömür ihtiyacını karşılamak için yapılan ağır doğa tahribatının yanında, bölgedeki 48 köyünde boşaltılacağını, hatta 8 adedinin boşaltıldığını iletti.
Kömür araması yapılan bölgedeki yeraltı kaynak suyunun Bodrum ve Güllük içme suyu ihtiyacını karşıladığını, bu talan sonucunda yer altı kaynak sularının kuruyacağı ve içme suyu sorununun da baş göstereceği konusuna dikkat çekti.
Kömürsüz Muğla organizyonları ve MUÇEP organizasyonu ile köylülerin TBMM ziyaretleri, toplanılan imzaların dilekçe ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara verildiği bilgisini verdi
Kömürsüz Muğla mücadelesini daha uzun süre devam edeceğini ve bu yüzden çok daha fazla gönüllü desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Muğla BŞB’nin Stratejik Plan Çalışmalarına Katılım;
Muçep eş sözcüsü Serdar Denktaş Muğla Büyük Şehir Belediyesi’ne üç ana başlıkta hazırlanan stratejik plan ile ilgili bilgi verdi.
Doğanın korunması, İklim değişikliği ve karar süreclerine katılım ile ilgili somut önerilerden oluşan strajik plan metninin tamamının çok yakın bir zamanda onaylanacağı bilgisinin ulaştığını da aktardı.
Ek olarak da 1 yıl içinde 100 adet mahalle meclisi kurulması ve kurulmayan kent konseyleri ile ilgili baskı yapılması konusunu da gündeme getirdi.
Ekoloji Birliği ile ilişkiler ;
Serdar Denktaş’ın yaptığı bilgilendirmeler ,
-MUÇEP olarak Ekoloji Birliğinin bileşeni olduğmuzu,
-MUÇEP’in Ekoloji Birliği sözcülerinin MUÇEP eş sözcüleri olmasına karar verildiğini aktardı.
-Ekoloji Birliği’nin iptal edilen mitingi nedeniyle yaptığı basın toplantısına katıldığımızı ,
-Ekoloji Birliğinin ülke genelinde mücadelesini benimediğimizi ve desteklediğimizi söyledi.
DİĞER KONULAR ;
Yeni WEB sitesi
Yeni hazırlanan WEB sitesi eskisi ile karşılaştırmalı olarak AydınBodur tarafından meclisüyelerine aktarıldı ve görüşleri alındı.
MUÇEP gündemi yoğun olduğu için, yeni WEB sayfasının şablonunu wordpress gazete manşet şablonu olarak seçtiklerini söyledi .
Kapak görseli değişsin ve birden fazla görsel kullanılarak akış olsun geri bildirimi alındı.
Logo sağ tarafta olsun istendi.
Sitede sadece küçük harfle yazı şeklinin kullanılması konusunda mutabık kalındı.
Eski logo kalsın istendi. Bu durumda eski logo değişmeyecek ve iyileştirme yapılacak sadece

Dernek Kurulması
– Kurulacak yeni derneğin çerçevesi, MUÇEP’in altında ve sadece hukuki süreci yürütecek boyut ve kapsamda kalacak bir dernek olması olarak belirlendi.
– Dernek sadece hukuki süreçler için kurulamayacağından kuruluş amacının Ekolojinin korunması şeklinde bir konu olması gerektiği belirtildi.
-Dernek üyelerinin özel kişiler yanında tüzel kişiliklerin de üyesi olduğu bir dernek olması hedefleniyor.
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları dernek üyesi olabiliyor mu bu konu Güngör Erçil tarafından araştırılacak.
-Sonuçta Oya Özgüven meclise şu öneriyi getirdi. Meclis sürecin başlatılmasına tamam der ise Yürütme Kurulu tüzük, kurucular gibi konularda hazırlık yapmasını önerdi.
Meclis YK ya dernek kurulumu işlemlerinin başlatılmasını için yetki verdi .

Bodrum Meclisi Kurulması
Bodrum MUÇEP gönüllüleri söz aldı. Bodrum Meclisinin kurulması için onay istedi. 3 ay sonraki toplantının Bodrum’da yapılmasını önerdiler. İki talep de kabul edildi .

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir