14. Mayıs.2021 tarihli MUÇEP Datça Meclisi Toplantısı Özeti
Toplantı Saat 18.00’de Zoom yoluyla İnternet’ten çevrimiçi olarak başladı. Toplam 2 saat sürdü (40’ar dakikalık 3 oturum olarak). Toplantıya (melda, güngör, ayhan, nejla, renate, dilek, nurhan, sedat y, mehmet p, turan, nermin, sedat k, tevfik, cengiz, aşkım, sevgi, sema, ferhan, aydın, kazım, ?) toplam 21 kişi katıldı. Toplantıyı çağrıcı olarak güngör açtı. Toplantı kolaylaştırıcılığını nejla üstlendi. Toplantıya MUÇEP-Muğla Çevre Platformu eşsözcüsü sıfatıyla kazım da katıldı.
Toplantının 145 kişilik WP grubundan 21 kişi ile yapılması, katılımın azlığı anlamında yakınma konusu oldu. Ancak 28 Eylül 2020’de yüzyüze meclis toplantısında 18 kişi ile, Mayıs 2020 zoom toplantısında ise 7 kişi ile yapıldığı hatırlatıldı. Aktif katılımın çoğaltılması ve bundan sonraki toplantıların yüzyüze yapılması konusunda dileklerde bulunuldu.
Gündem önerileri
Toplantı öncesi yürütme/koordinasyon kurulundan önerilen gündem 4 maddeydi
1- Yedi aylık faaliyetlere dair bilgilendirme
2- Faaliyetler ve olası görevlendirmeler hakkında tartışma ve değerlendirmeler…
3- Yürütme/Koordinasyon Organlarına yeni katılımlar, yenilemeler…
4- Kurulması önerilen çalışma gruplarının oluşturulması:
– Yerel-Yerleşik Datçalılarla birlikte örgütlenmeye dair…
– Datça Gebekum ve Kargı Koyu İzleme Ekibi
– Yapılaşma ve Kentleşme sorunlarına dair…
– Datça Kent Savunmasının izlenmesine dair…
– Basın-yayın Ekibi…
Gündemin ilk iki maddesi: Faaliyetlere dönük bilgilendirme ve değerlendirmeler
Gündemin ilk maddesi için aydın söz aldı. 15 dakika kadar faaliyetler, yapılmaya niyetlenilenler ve ilkeler üzerine bir sunuş yaptı. Sunumda Datça’da son 7-8 ayın özetini sunmadan önce Yürütme Kurulu’nun kendini meclis yerine koymaması konusunda kararlı olunduğunu, ancak yapılması gereken işler konusunda hızlı karar alma gereği ile zaman zaman YK’nın yine de öne çıktığına vurgu yaptı. Meclisin, meclisten gelenlerin güçlendirilmesi için (yapılacak her iş ile ilgili) çalışma grupları kurulması ve Yürütme (ya da Koordinasyon) Kurulunun bu Çalışma Grupları arasında koordinasyonu hedeflemesi konusunda niyetlerini, yürütme ve eşsözcülük gibi görevler alan arkadaşların mümkün mertebe kısa sürelerle görevde kalmaları, rotasyona tabi olmaları ve YK/KK ya da Çalışma Gruplarında görev alan arkadaşların yaptıkları ve yapacakları ile ilgili meclisi bilgilendirmesi ve yapılanların hesabının verilmesi gerektiğini ve aktif-gönüllü sayısının da artırılması için çalışılması gerekliliğini dillendirdi.
Sonrasında sırasıyla:
Köy çeperlerinde 1+1 konut meselesinin hallinden başlayarak, Alavara Davası ve Ekolojik Temelli Bilimsel Rapora dair yapılan çalışmalar, Merkezi MUÇEP Yapılanmasında ve Yerel Datça MUÇEP yapılanmasında kimi örgütlenme sorunları, MUÇEP’in merkezi örgütlenmesinin yerellerde kuvvetlendirilmesine dair politika değişikliği, örgütlenme biçimi için yapılan işleyiş metni temelli çalışmalar, yaşanan sıkıntılar özetlendi. Yine yerelde güçlenmek için diğer sivil inisiyatiflerle, sosyal ve politik taraflarla birlikte bir kent savunması çabasında olunduğu, ancak Kent Savunması adıyla iş yapan Datça Demokrasi Platformunda da katılım ve işleyiş düzeyinde değişiklikler yaşandığı, izlenmesi ve MUÇEP olarak ne düzeyde katılınması gerektiği üzerine tartışılması gerektiği vurgulandı. Gebekum ve Kargı Koyuna ilişkin gelişmeler özetlendi. Yapılacak işlere yönelik olarak yeniden örgütlenerek çoğalmak üzere (örgütlenme, kentleşme sorunları ve yapılaşma, basın-yayın, kent savunması izleme vb. gibi) yeni çalışma grupları ve YK’nın koordinasyon amacıyla ve hatta koordinasyon ismiyle güçlendirilmesi önerildi.
Yapılan özetin ardından gelişmelere dönük olarak hemen tüm katılımcılar, kısa kısa söz aldı. Çalışma Gruplarının oluşturulması ve MUÇEP’e aktif katkı vereceklerin çoğaltılması için çaba vereceklerin çoğaltılması fikri benimsendi.
Çalışma Gruplarının oluşturulması
İlk elde basın-yayın çalışma grubu oluşturuldu: melda, nejla, sedat k, güngör ve aydın… Ardından örgütlenme çalışma grubu için: dilek, nurhan, mehmet p, ferhan ve aydın katkı vereceğini söyledi ve gülkadın’dan da destek alınması fikri genel kabul gördü. Ayrıca kentleşme-yapılaşma sorunlarına dönük çalışma grubu için de kısa tartışmalar/değerlendirmeler yapıldı. Bu çalışma grubun sınırlarının yapılaşma yanında planlama, kıyı ya da su sorunu dahil birçok kentleşme konusu ile ilintisi/kapsamı tartışıldı. Kentleşme-Yapılaşma sorunlarıyla ilgi çalışma grubunda ise renate, ayhan, güngör, sedat y, mehmet p görev aldıklarını açıkladılar… Kent Savunmasını izleme grubu için de basın-yayın çalışma grubunun izleme görevini yapması önerildi.
Çalışma gruplarına daha sonra da katılımların olabileceği belirtildi. Çalışma gruplarının neyi amaçladığı, çalışma yöntemleri ve 3-5 aylık kısa dönemde planladıklarıyla uzun erimde planladıklarını anlatacak bir çalışma planının hazırlanması ve iletişim amaçlı gruplarının kurulması konusunda hemen çalışmaya başlanacağı duyuruldu.
Yeni Koordinasyon Kurulu ve Eşsözcülük ile ilgili görevlendirmeler
aydın’dan boşalan eşsözcülük görevini güngör üstlendi. Yeni YK’nın adının Koordinasyon Kurulu diye değiştirilmesi önerildi ve itiraz gelmedi. Yeni Koordinasyon Kuruluna dilek, renate, sedat y, ayhan, nurhan, mehmet p’nin de katılması kabul gördü ve yeni dönemde görevden ayrılacakların da olacağı bilinerek koordinasyon kurulu genişletilmiş oldu.
Yeni meclis toplantısı için 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yüzyüze yapılması kararlaştırıldı. Toplantı yeri ve saati birlikte kararlaştırılacak…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir