MUÇEP Datça Meclisi Kentpark’ta toplandı…

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisinden çevre gönüllüleri, Kentpark’ta 23.10.22’de saat 12.00’de toplandı. Çeşitli siyasi parti ve Datça Kadın Platformu, Datça Demokrasi Platformu gibi kurumlar ve  çeşitli yürüyüş gruplarından katılımcılarla birlikte 50’den fazla yaşam savunucusu, MUÇEP Datça Meclisinin Koordinasyon Kurulu tarafından zeytin dallarıyla karşılandı.
Toplantı Gündemi:
1- Geçmiş Dönem Faaliyetleri ve Katılınan Halkın Katılımı Toplantıları ile açılan davalar hakkında bilgiler
2- Çalışma Gruplarının Tanıtımı ve Güçlendirilmesi
3- Koordinasyon Kurulunun Güçlendirilmesi
4- Önümüzdeki Dönem Yapılması Beklenen Faaliyetler ve 6 Kasım Yaşam Alanlarını Savunuyoruz Mitingi hakkında bilgilendirme ve Mitingin daha etkin yapılmasına dönük değerlendirmeler
olarak önerildi…

Toplantı eski ve yeni eş sözcülerin ve çalışma ekiplerindeki ekiplerin geçmiş faaliyetler hakkında bilgilendirmeleri ile başladı. Yapılan sunumlarda son 3 ayda hem Datça yerelinde ve tüm Muğla’daki çalışmalardan oluşan faaliyet raporunu okundu.
Orman yangınları, Deniz Suyu Arıtma Tesisi, Kıyı İşgalleri, Taş Ocağı, Kargı Koyu ve diğer özelleştirmeleri, SİT alanlarının düşürülmesi vb. gibi durumlara karşı yapılan çalışmalar, basın açıklamaları, itiraz etmek üzere gidilen Halkın Katılımı toplantıları, Muğlanın çeşitli bölgelerindeki direnişlere verilen desteklerle birlikte Muğla genelindeki diğer meclislerin çalışmaları da  anlatıldı:
(bkz: https://mucep.org/wp-content/uploads/2022/09/datcabulteneylul2022.pdf)

Davalar hakkında yapılan açıklamaların ardından, detaylarıyla aktif olarak katılınan ÇED süreçleri ve HKT’lar anlatıldı ve ardından hem yerel çalışma gruplarının çalışma ilkeleri, yaptıkları çalışmalarla devam edildi ve bu çalışma gruplarına aktif katılım sağlanması için katılımcılardan destek istendi.  Muğla genelindeki çalışma gruplarının faaliyetlerinden bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra,  6 Kasım Yaşam Alanlarını Savunuyoruz Mitingi hakkındaki çalışmalardan bilgiler paylaşıldı:
(bkz: https://mucep.org/23-10-datca-yerel-meclis-toplanti-icin-faaliyet-raporu-1/)
Yeni Dönem Çalışmaları

Sunumların ardından yeni dönemde yapılacak faaliyetler için öneriler, sorun yumakları üzerinde görüşmelere geçildi: Datça’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi olması, SİT Alanı Derecelerinin düşürülmesine karşı yapılması gerekenler, Tiny House olarak adlandırılan tekerlekli evler ve ruhsatsız yapılaşmaya yol açacak Lüks Çadır konularında daha detaylı çalışmalar yapılması… İklim krizi dolayısıyla yaşanan ve olması muhtemel orman yangınları, sel-taşkın olasılıklarına yönelik çalışmalara dönük öneriler toplandı.
Kasım sonuna doğru yapılacak MUÇEP Genel Meclis Toplantısı için de öneriler soruldu ve Kasım ayı içinde yerelde yaşanan sorunların konuşulacağı bir forum ya da forum dizisinin örgütlenmesi konusunda Sedat Y. görev aldı.

Ve 6 Kasım “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi”

Asıl konuşulan konu ise 6 Kasım’da yapılması planlanan “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarını Savunuyoruz Muğla Mitingi”ne dönük Datça yerelinden Muğla’ya etkin katılım için öneriler oldu. Hemen herkes mitingin tanıtılması, gerekli çalışmaların yapılmasına dönük görüşlerini paylaştı…
Toplantıda Mitinge Datça’dan etkin katılım için Demokrasi Platformu altında çalışacak geniş bir Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma Grubuna sadece MUÇEP Datça Meclisinden 20’den fazla isim katıldı.
Meclis toplantısı sonrasında afişlerin asılması, bildirilerin dağıtılması,  kahve toplantıları, kurum ziyaretlerinde çalışmaların başlatılması için hemen bir toplantı alındı ve miting çalışmalarına ivedilikle başlandı…

 

haber: datça-gündem/aydın bodur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir