Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde MUÇEP’ten Uluslararası Kuruluşlara Mektup

0

Muğla Çevre Platformu, Doğal SİT Alanlarının korunması için Dünya Bankası, BM, IUCN ve AP’ye çağrıda bulundu

Muğla ilinde Doğal SİT’lerin tanımlanma sürecinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 70’in üzerinde sivil toplum kurumunun katılımıyla kurulan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), itirazlarını uluslararası kamuoyuna taşıyor. Bu çerçevede ‘22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde, MUÇEP, Muğla Bölgesi doğa koruma alanlarında öngörülen koruma statüsü değişiklikleri ile ilgili olarak Dünya Bankası, BM (UNEP) ve IUCN’e (Uluslararası Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliği) başvuruda bulundu.

MUÇEP ayrıca, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’ne de bir mektup yolladı. AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin Çevre Alt-komitesi bir sunum ve ortak değerlendirme toplantısı düzenleme kararı alarak bu başvuruya olumlu yanıt verdi.

(IUCN; Birleşmiş Milletler,  Bern ve Barselona Sözleşmeleri ile Dünyada koruma altına alınan hayvan ve bitki türlerini belirlemekte ve koruma çalışmalarını izlemektedir.)

MUÇEP’ten tehlike altındaki türler raporu…

MUÇEP Sözcüleri 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde Muğla Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile “Muğla Biyoçeşitlilik Raporu”nu kamuoyu ile paylaştılar. Düzenlenen toplantıya Menteşe Kent Konseyi, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri, TMMOB Mimarlar, Şehir Plancıları ve Çevre Mühendisleri Odaları temsilcileri, akademisyenler katıldı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2011-2020 yıllarını “Biyoçeşitlilik Onyılı” ilan ettiğine vurgu yapan MUÇEP temsilcileri, Muğla Bölgesinde korunan alanlarda  öngörülen koruma statüsü değişikliklerinin  taraf olunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ifade ettiler. “Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” ile önerilen yeni koruma alanları haritasının tehdit altındaki hayvan ve bitkiler açısından önemli riskler taşıdığına dikkat çekildi.

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve IUCN’a yapılan başvurularda, MUÇEP Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan “Muğla Bölgesi Önemli Doğa Koruma Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik ve Tehdit Altındaki Türler” Raporu da ek olarak yollandı. MUÇEP bu raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçmiş dönemdeki tespitleri ve bilimsel yayınları irdeleyerek hazırladığını açıkladı.

Raporda dünyadaki en önemli doğa koruma tespit ve izleme kurumu olan IUCN’un Kırmızı Listesi esas alınarak bir envanter sunuldu. Muğla doğa koruma alanlarının geçtiğimiz yıl sonunda hazırlanan “Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma” raporuna göre yeniden belirlenmesi halinde, Muğla İli sınırları içinde yaşayan ve IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan bitki ve hayvanların olumsuz etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekildi.

Raporda IUCN Kırmızı Listesi esas alınarak Muğla’daki tehdit/tehlike altındaki türlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

IUCN 2017 Kırmızı Listesi’ne göre;

Türkiye’deki tehdit altındaki tür sayısı (bitkiler): 650

Türkiye’deki tehdit altındaki tür sayısı (hayvanlar): 1810

Türkiye’deki tehlike altındaki tür sayısı: 388

MUÇEP Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan “Muğla Bölgesi Önemli Doğa Koruma Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik ve Tehdit Altındaki Türler” Raporunda, bu türlerin önemli bir bölümünün koruma statülerinde indirim öngörülen Muğla ilinde bulunduğu-yaşadığı saptandı.

MUÇEP Bilim Komisyonu Raporu’nda IUCN listesi alt kategorilerine göre tasnif edilen Muğla bölgesinde tehdit altındaki tür sayısı: 136.  Bu türlerin tehdit sınıflarına göre dağılımı şöyle:

Düşük riskli (LC):75, Tehdite Yakın (NT): 14, Kritik (CR): 1, Nesli Tükenmekte (CE): 3, Tehlikede (EN): 19, Duyarlı (VU): 23, Yetersiz Verili (DD):1

Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’nden olumlu yanıt…

MUÇEP, Nisan ayında da Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’ne bir mektup göndermişti.  Mektupta Akdeniz’in Bern, Ramsar ve Barselona Sözleşmeleri ile koruma altına alınmış olduğuna dikkat çekilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koruma statülerini değiştirerek hazırladığı yeni plan tasarısının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bildirmişti.

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin Çevre Alt-Komitesi bu başvuruyu görüşerek değerlendirmeye karar verdi ve Haziran ayında alt-komite toplantısında MUÇEP heyetini bir sunum için davet etmeyi planına aldı.

Muğla Çevre Platformu – MUÇEP

Ekler:

MUÇEP Bilim Komisyonu tarafından hazırlanan “Muğla Bölgesi Önemli Doğa Koruma Alanlarında Biyolojik Çeşitlilik ve Tehdit Altındaki Türler” Raporu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir