MUÇEP 2. Uluslararası Çevre Mühendisleri Kongresinde

Muğla Çevre Platformu 9-11 Aralık 2021 tarihleri arasında Çevre Mühendisleri Odasının düzenlediği Kongreye katıldı… Çevrimiçi olarak düzenlenen sanal kongrede

 • İklim Krizi
 • Çevre Politikaları
 • Covid-19 Pandemisinin Çevresel Boyutları
 • Su Kirliliği ve Yönetimi
 • Toprak Kirliliği ve Yönetimi
 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
 • Katı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Hava Kirliliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü
 • Su-Atıksu Arıtımı, Ürün ve Enerji Geri Kazanımı ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi
 • Atıksu Epidemiyolojisi
 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
 • Çevre Mühendisliğinde Dijital Çözümler: Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirme
 • Çevre Mühendisliği Eğitimi
 • Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki
 • Çevre ve Mühendislik Etiği
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Yönetimi ve Hukuku
 • Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme
 • Çevresel Güvenlik : Su, Gıda, Hava, Enerji Güvenliği
 • Gürültü Kirliliği ve Yönetimi
 • Işık Kirliliği
 • Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme
 • Doğal Kaynak Yönetimi
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Kentleşmede Doğa Odaklı Çözümler
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji

konularında bildiriler sunulacak. MUÇEP tanıtımı için aşağıdaki video da kongrede paylaşılmıştır…

 

kongrede dağıtılmak üzere 2021 Aralık MUÇEP Bülteni de düzenlenmiştir:
MUÇEP-Bülten-2021 aralik – Google Dokümanlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir