MUÇEP 11.TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

0

MUÇEP; 20 Ocak 2018 Cumartesi Günü, Menteşe’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu’nda , “MUÇEP’in Yapısı ve İşleyişinin gözden geçirilmesi” adı altında tek gündem maddesi ile toplandı.

Muçep üyeleri tarafından ortaklaşılan konular:

  • Muçep’in varoluş nedeni olan Doğal Sit Alanları değişiklikleri kabul edilemezdir . Sadece Muğla’da değil Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle koylar ve kıyılarda imarın önünü açan bu uygulamalara karşı, bütüncül olarak mücadele edilmeli, ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim içinde olunmalı.
  • Muçep “Yaşam alanlarıma” dokunma temelinde ve gönüllülük esası ile kurulmuş “iletişim ve dayanışma” platformudur. İç işleyişi de, var olan kılavuzu doğrultusunda devam edecektir. Ancak, gönüller bir sorumluluk üstlenmişlerse etik olarak onu yerine getirmek veya getirmiyorlarsa, yine etik olarak mazeretlerini çalışma arkadaşlarına bildirmek durumundadırlar.
  • Muçep, çalışmalarını öncelikli olarak Muğla İli Bölgelerindeki Muçepliler olarak geliştirmek, daha geniş kitlelere ulaşmak şeklinde sürdürecektir. Bölgelerdeki ekolojik sorunlar, iletişim ağlarında duyurulacak, etkinlik veya destek istendiğinde koordine edilecek.
  • Bugüne kadar oluşmuş, ancak bazılarının çalışmadığı görülen komisyon ve çalışma gruplarının üyelerine duyuru yapılarak, çalışmayanların kapatılması önerilecek. Bundan sonrası için, konu ve program, proje öneren gönüllülerin kendi komisyon/çalışma gruplarını kurarak, bir koordinatör belirleyerek sekreterlikle iletişimi sağlaması genel kabul görmüştür.
  • Bugüne kadar tam randımanla çalışmadığı öne sürülen, ancak çoğunlukla bir dönem daha denenmesi istenen “muçep.com” iletişim ağı devam edecektir.
  • mucep.org web sitesinin daha etkin kullanımı için, daha çok gönüllü kullanıcı tarafından güncellenmesi gerekmektedir.
  • Gündem dışı olarak, MUÇEP Menteşe Grubu Karabağlar Yaylası Çalışma grubunun hazırladığı “Muğla Karabağlar Yaylası”nın yayla niteliğini giderek yitirme tehlikesine dikkat çeken, Muğla ve Menteşe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü gerekli önlemleri alması için göreve çağıran basın açıklaması yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir