Medya ve Halkla İlişkiler Komisyonu

AMAÇ: MUÇEP’in düzenli işleyen/güncellen kendi medya kanallarının oluşturulması (web sitesi, fb, twitter, instagram), etkinlikler için tanıtım materyalinin hazırlanması, kayıt edilmesi (broşür, afiş, video, fotoğraf), etkinliklerle ilgili haber hazırlanması, yazılı medyada çıkan haberlerin arşivlenmesi, MUÇEP ve kamuoyu ile periyodik bilgi paylaşımı (bülten), duyuruların basınla paylaşılması, haber dilinde hazırlanması, web sitesinde haber ve yazıların hazırlanması

ÇALIŞMA PROGRAMI:

İLK 2 AY:

Yerel meclislerden komisyona katkı sağlayabilecek üyelerin katılımının sağlanması, web sitesinin yenilenmesi, web sitesi, fb, twitter, instagram, eposta hesaplarının yöneticilerinin ve yönetim kurallarının belirlenmesi, ihtiyaç durumunda görsel malzeme hazırlamak için destek alınacak uzmanların belirlenmesi, yayın kurulu oluşturulması

SÜREKLİ:

  1. Aylık, periyodik MUÇEP elektronik bülteninin yayınlanması, ihtiyaç oluştukça diğer komisyon ve çalışma grupları ile eşgüdümlü olarak amaçlar çerçevesinde ürün oluşturulması