Kemerköy Termik Santrali’nin Çevre İzin ve Lisansının İptali Davasında Duruşma 3 Haziran 2024’te Muğla’da

İkizköy’ün doğa koruma derneği KARDOK’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına açtığı davada, Bakanlık tarafından santrale verilen çevre izninin iptali isteniyor. KARDOK’a göre YK Enerji’nin işlettiği santral çevre mevzuatına uyumlu olmamasına, yüksek düzeyde hava, su ve toprak kirliliğine yol açmasına rağmen hukuka aykırı olarak çalıştırılıyor. Kemerköy Termik Santralinin çevre izni ve lisansının iptali; iznin iptal edilmesi durumunda da santralin faaliyetine son verilmesi gerekiyor.
Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyumlu hale gelebilmeleri için yatırımlarını tamamlamaları gerekiyor. Yasayla Kemerköy’ün de dahil olduğu santrallere bu yatırımları tamamlayarak mevzuata uyumlu hale gelmeleri için 31.12.2019 tarihine kadar süre verildi. 2019 yılı sonunda tüm eski santraller, baca gazı arıtma tesisi ve toz filtrelerini yenilemek, kül depolama sahalarını iyileştirmek ve atıksularını yönetmeliklere uygun şekilde arıtmak zorunda idi. Oysa YK Enerji yetkilileri, Ağustos 2023’te yaptıkları bir açıklamada çevre yatırımlarının ancak % 60’ını tamamladıklarını ifade etmişti. Bu açıklamayı ihbar olarak değerlendiren KARDOK avukatları, çevre izninin usulsüz verildiğini iddia ederek Ekim 2023’te Çevre Bakanlığına dava açmıştı.
Dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Davada konunun teknik olarak incelenebilmesi için şu ana kadar bilirkişi keşfi de yapılmadı. Ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi 3 Haziran 2024 tarihinde bir duruşma yapılmasına karar verdi.
İkizköy Çevre Komitesi yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Tam 40 yıldır Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin zehirli dumanını soluyoruz. Kanser, KOAH, kalp krizi her evden gencecik yaşta ölümlere yol açıyor. Bu eski ve kirli santraller, külleri ve atıksuları ile hem toprağımızı, hem yeraltı sularımızı hem de denizimizi kirletiyorlar. Yediğimiz zeytin, mantar, içtiğimiz su zehirli. Bir de üstüne çevre yatırımlarını hala tamamlamamış bu santrallere Çevre Bakanlığı mevzuata aykırı olmasına rağmen çevre izni veriyor. Bizi ölüme mahkûm eden bu santrallere temiz bir işletmeymiş gibi çevre izni veremezsiniz. Bu santralleri daha fazla çalıştıramazsınız. İkizköylüler ve tüm Muğlalılar olarak yaşam hakkımızı istiyoruz. Tüm yaşam savunucularını 3 Haziran’da Muğla İdare Mahkemesi’nde dayanışmaya bekliyoruz. Mahkemeye sesleniyoruz: Kirletiyorsa Kapat!”
Benzer bir dava, İkizköy’e 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santrali’nin çevre izninin iptali için de Aralık 2023 tarihinde açılmıştı.
Kemerköy, Yeniköy ve Muğla’daki diğer bir kömürle çalışan santral olan Yatağan santrallerinin çevreye verdikleri zarardan ötürü kapatılması gerektiğine dair bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2005’te verilmişti. Bu karara rağmen üç santral 20 yıldır çalıştırılıyor.
Kemerköy Termik Santralinin çevre izninin iptali için açılan davanın duruşması 3 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te Muğla 2. İdare Mahkemesi’inde yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir