Muğla’da Ekokırım Suçu İşlenmesine Seyirci Kalmayacağız!

0

Muğla Çevre Platformu Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Ekosisteme karşı girişilen çevre-orman yolları dahil her türlü ekokırıma karşı kentimizi savunmak üzere tüm Muğlalılara açık çağrıda bulunmuştu. Çağrı metninde:

Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün Akyaka’da hukuksuz olarak başlattığı çevre yolu projesi çalışması sırasında Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında yüzlerce ağaç kesilerek ekosistem tahrip edilmiştir. MUÇEP üyelerinin  verdikleri dilekçelere alınan cevaplardan bu çalışmaların hiçbir yasal dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Verilen dilekçelere Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden de Bilgi Edinme Yasası kapsamında belirlenen süre içerisinde cevap verilmediği gibi Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Metin Ergun’un Meclis’e verdikleri soru önergelerine de ilgili bakanlıklar tarafından halen cevap verilmemiştir. Yani hukusuz eylemin iptal edildiğine, sorumluları hakkında idari işlem başlatıldığına yönelik hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda MUÇEP olarak anayasanın yurttaşlara tanıdığı hak ve görevleri yerine getirmek üzere suç niteliğindeki bu projenin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldık. Tüm MUÇEP’lileri, Muğlalıları, demokratik kitle örgütlerini,  Muğla Milletvekillerini, siyasi parti temsilcilerini kentimizi savunmak için güçlü bir dayanışma ortaya koyarak birlikte suç duyurusunda bulunmak üzere  05 Nisan 2022, Saat 11.00 de Muğla Adliyesi önünde buluşmaya davet ediyoruz. Suç duyurusu sonrasında saat 12:00’de Adliye önünde basın açıklaması yapacağız.
Muğla Cennet Kalsın.
denilmişti.

Bugün (05.04.22) yapılan basın duyurusunda ise:

Muğla’da ekokırım suçu işlenmesine seyirci kalmayacağız!

Bizler, Muğla’nın farklı bölgelerinden gelen ve yurdunu seven, doğasına sahip çıkmak isteyen yurttaşlar olarak bugün Muğla Adliyesi önünden tüm Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyoruz.

Doğal varlıklarının zenginliği ile her köşesi ayrı bir cennet parçası olan Muğla, ülkemizin her yerinde olduğu gibi çok büyük bir ekokırım ile karşı karşıya. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, doğal sit alanlarımız, sulakalanlarımız, kıyılarımız maden, enerji, turizm yatırımcılarına rantlar sağlamak adına yasalar ve anayasa açıkça ihlal edilerek sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Üzülerek eklemek durumundayız ki, görevi yasaları uygulamak ve tabiat varlıklarımızı korumak olan devlet kurumları aldıkları kararlarla bu yıkımın birer aktörü haline gelmektedirler. ÇED gerektiren proje başvuruları “ÇED gerekli değildir” kararları ile hızlıca aşılarak doğayı tahrip eden projeler hızla uygulamaya alınmaktadır.

Bugün burada,  Muğla Valiliği’nin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Akyaka’da hukuksuz olarak başlattığı çevre yolu projesi çalışması hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık. Valiliğin web sitesinden duyurduğu ve uygulamaya aldığı bu proje kapsamında Akyaka’nın sınırında, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında yüzlerce ağaç kesilerek ekosistem tahrip edilmiştir. Muğla Çevre Platformu üyelerinin verdikleri dilekçelere UlaBelediyesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi’nden alınan cevaplardan bu proje için gerekli izinlerin alınmadığı, projenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Alınan tek izin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne Valilik tarafından çevre yolu çalışmasının yapıldığı güzergah için verilen ormanyolu bakımı iznidir. Bu izne dayanılarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman alanında 20 metre genişliğinde yaklaşık 2 km uzunluğunda bir yol açılmıştır. Muğla Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün hiçbir yasal onay almadan bu projeyi hayata geçirmeki çin kendilerini yetkili gördükleri     ve el ele verdikleri anlaşılmaktadır. Görünen odur ki, orman içinden açılan yol bununla da sınırlı kalmayacak ve devamında Akyaka’dan Bodrum’a kadar uzanan alanda bir otoyol inşa edilecek, yüzbinlerce ağaç kesilecek, yolun geçtiği güzergahta yeni rant alanları oluşturulacaktır. Ormanların ve doğanın korunmasından birinci derecede sorumlu iki kurum, ne özel çevre koruma bölgesi, ne de hassas koruma alanı demeden, bizzat kendileri bu ekokırıma ortak olmuşlardır. Açıkça görev suçu işlemişlerdir.

Muğla’nın doğa koruma alanlarının yok edilmesine karşı mücadele etmek üzere Muğla’nın tüm ilçelerinden katılımla oluşturulan Muğla Çevre Platformu’nun bileşenleri ve yurttaşlar olarak bugün bu suça seyirci kalmayacağımızı göstermek üzere sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz. MuğlaValiliği’nin, Muğla Orman BölgeMüdürlüğü’nünv e tüm diğer kamu kurumlarının bilmesini isteriz ki, Muğla sahipsiz değildir. Muğlalı yurttaşlar olarak ortak yaşam alanlarımızı korumak için anayasanın ve yasaların bizlere verdiği hakları sonuna kadar kullanarak her türlü meşru mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla. 5.4.2022  Muğla Çevre Platformu

aşağıdaki linkten suç duyurusu metnimize ulaşabilirsiniz:
https://mucep.org/suc-duyurusu_akyaka-cevre-yolu_son-donusturuldu/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir