İkizköylüler Bakanlığa Seslendi: Zeytincilik Kanununu Uygula

0

İkizköy Çevre Komitesi Akbelen Ormanında kesim sonrası başlayan dinamit patlatma ve kazılar nedeniyle Akbelen Ormanı ve çevresindeki zeytinlikler tehlikede, olduğunu söyleyerek Tarım ve Orman Bakanına seslenen bir dilekçe kampanyası başlattı.

SEN DE BAKANA SESLEN

 

Komite yaptığı açıklamada:

Zeytinliklerimiz toz altında! Akbelen Ormanı’nın yakın çevresindeki 45 bin zeytin ağacı maden açma faaliyetlerinden dolayı toz altında kalıyor. Zeytin ağaçlarımızın hem büyümesi, hem meyve vermesi engelleniyor.

Oysa Zeytincilik Kanunu çok açık. Madde 20’ye göre “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

Yani zeytinliklerin çevresinde maden ocağı açılamaz, işletilemez.

Tarım ve Orman Bakanına sesleniyoruz: En değerli ürünümüzü, yaşam kaynağımızı madenin tozuna kurban etmeyin.  Akbelen’de Zeytincilik Kanunu Madde 20’yi uygulayın!

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun / Madde 20

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.”

Madenin Tozu Zeytin Ağaçlarını Nasıl Etkiler:

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Profesör Dr. Doğan Kantarcı’nın çalışmalarından alıntıyla hazırlayıp sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre:

  • Toz, yaprak yüzeyine konar.
  • Gece nemi ile nemlenen toz, gündüz kuruyarak yaprak yüzeyinde kabuklaşır, yaprak yeterli güneş enerjisi alamaz, fotosentez ve solunum gücü azalır.
  • İnce toz, yaprağın solunum gözeneklerini tıkar. Gözenek kapakçıklarının kapanmasını engeller. Gözenek kapakçıkları kapanamayan yaprak devamlı terleme ile su kaybeder ve bir tür “fizyolojik kuraklık etkisi” olayı gerçekleşir.
  • Kül ve ince tozlar dişi çiçeğin yumurtalık borusunun ağzına konar ve buradaki yapışkan sıvıyı kurutur. Çiçek tozları, yumurtalığın ağzına yapışamaz ve yumurtalığa taşınamaz. Bu durumda ağaç çiçek açabilse de döllenme gerçekleşemediği için meyve verimi azalır.

Bakanlığa gönderilmek için hazırlanan dilekçe:

Tarım ve Orman Bakanlığına

Muğla ili Milas İlçesi İkizköy, Çamköy, Karacahisar Bölgesinde bulunan Yeniköy Kemerköy Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ye ait 86541 sicil numaralı ruhsat sahası içinde 15.11.2023 tarihinden bu yana patlatma yapılmaktadır.

Patlatma yapılan sahanın etrafında zeytinlikler içinde 45 bin zeytin ağacı bulunmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesine göre “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

 

Bu bağlantıda yer alan harita ve uydu fotoğraflarından görüldüğü üzere  patlatma patlatma yapılan alanların zeytinliklere uzaklığı 1 km’nin dahi altındadır. Korumakla, zarar görmelerini, daraltılmalarını önlemekle görevli olduğunuz zeytinlikler kanuna açıkça aykırı biçimde dinamit kullanılarak yapılan patlatmalar sebebi ile telafisi imkânsız biçimde zarar görmektedir. Alanda bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaracak şekilde maden ocağı açılmakta ve işletilmektedir. Yapılan patlatmalar kanuna açıkça aykırıdır.

Bu sürece acilen müdahale edilmesi zeytinliklerin korunması, Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun uygulanması gerekmektedir. Bölgeye ivedi şekilde denetime gidilerek adli ve idari yaptırımların uygulanmasını, zeytinliklere 3 km’den daha yakın mesafede yapılan patlatmaların ve durdurulmasını, zeytinliklerin vegatif ve generatif gelişmesine engel olacak her tür madencilik faaliyetine son verilmesini, bu eylemde bulunanların alana girişlerinin engellenmesini, işbu başvuruma istinaden uygulanan ceza ve yaptırımlar hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir