Hisarönü’nde “Jeotermal”e geçit yok

1

Marmaris'te Hisarönü mahallesinde jeotermal kaynak arama faaliyeti için başlatılan ÇED süreci tepkiler sonucunda iptal edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Faaliyet alanının, mutlak koruma gerektiren ‘Hassas Bölge’ tanımlı alanda kalması ve alanda telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açarak mevcut flora, fauna, ekosistem bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle ÇED süreci iptal edilmiştir” denildi.
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün linki=> https://mugla.csb.gov.tr/ced-surecinin-iptal-edilmesi-duyuru-410288

Muğla'nın Fethiye vb. gibi birçok bölgesinde de aynı zamanda başlayan jeotermal enerji kaynak arama faaliyeti için ÇED sürecinin devam ettiği biliniyor. Bu JES tehditlerinin yanısıra, Marmarisliler Hisarönü'nde yapılaşmaya varacak girişimlerden de endişe duyuyor.
JES'lerin iptali için muhalefetteki partiler de sıklıkla TBBM'de soru önergeleri hazırlamıştı. En son CHP'li Mürsel Alban konuyla ilgili bir soru önergesi vermişti. Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Belediyesi ve MUÇEP dahil çeşitli çevre ve demokratik kuruluşlar Marmarisliler ile birlikte bugün (05.09.20) bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Basın Açıklaması şöyle:
KAMUOYUNA
İlçemiz Hisarönü mahallesi Bencik koyu ve çevresinde MAF Jeotermal Enerji ve San. Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama projesine karşı başlatmış olduğumuz haklı karşı çıkışımızın ikinci ayağı olan basın açıklamamızı JES için belirlenen alanda yapmak için burada bir araya geldik. Etrafınıza şöyle bir baktığınızda başkaca hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan doğal çevrenin muhteşemliği sayesinde bu projenin neden iptal edilmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Marmaris Milli Park ve çevresinde bırakın JES, Maden vb. gibi projeleri, bu doğal çevreye en ufak zararı dokunacak ve her türlü ses ve çevre kirliliği yaratacak eylem ve etkinliklerin içinde bulunmak bile Marmaris’e ihanettir. İtiraz dilekçelerinde bahsettiğimiz gibi, JES projesinin bu alan ve çevresinde yaratacağı tahribat ve kirlilik ile nasıl geri dönülmez acılara ve pişmanlıklara sebep olacağı aşikardır.
Bilmeyenler ve umursamayanlar için bir kez daha hatırlatıyoruz. Marmaris bir Milli Park’tır. Yaşayan bir ilçenin tamamının ve denizinin bir bölümünün Milli Park olduğu kaç örnek var ki dünyada? Burası öylesine nadide bir Milli Park’ ki; bu eşsiz doğal çevre onu dünyada bilinen ve rağbet gören bir turizm cazibe merkezi haline getirmektedir. Öyle ki; Marmaris Milli Park’ ının da içinde yer aldığı “Datça – Bozburun Yarımadaları” Avrupa’da korunması gereken 100 sıcak orman noktasından, ülkemizde ise 9 orman sıcak noktasından biridir. Marmaris Milli Parkı ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri olan “Akdeniz Ormanları” ve denizel olarak Akdeniz Bölgesi içinde yer almaktadır. Biyolojik çeşitlilik ve tehdit açısından Akdeniz Bölgesi dünyanın 25 sıcak önemli noktasından biridir. Milli Park; Önemli Doğa Alanı, Önemli Bitki Alanı, Endemik Bitki Alanı, (WWF-IUCN) Önemli Kuş Alanı ve Önemli Memeli Alanı içinde yer almaktadır.
Marmaris Milli Parkı büyüklüğü nedeniyle çok sayıda ekosistemi bünyesinde barındırmaktadır. Milli Park alanında tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere toplan 724 bitki taksonu tespit edilmiştir. Milli Park içinde 64 Endemik bitki tespit edilmiş olup IUCN tehlike kategorilerine göre tespit edilen endemik türlerin 43 tanesi “Kritik Düzeyde Tehlikede”, 17 tanesi “Düşük Risk”, 2 tanesi “Tehlikede” ve 2 tanesi de “Zarar Görebilir” kategorisindedir. Aynı zamanda yapılan faunistik çalışmalara göre omurgalılardan 34 balık, 7 iki yaşamlı, 32 sürüngen, 84 kuş ve 37 memeli, omurgasızlardan ise 99 böcek, 3 örümcek, 1 kırkayak, 2 çıyan, 1 salyangoz ile 327 bentik,( deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir) 154 fitoplankton ve 117 zooplankton türü tespit edilmiştir. Ayrıca Milli Park, pek çok Arkeolojik ve Doğal Sit alanlarını barındırmaktadır.
Tüm bu bilgilere ilaveten daha önce de belirttiğimiz gibi proje alanı, ormanlık alan ve çevresi deniz olup deniz turizminden geçimini sağlamakta olan bölge insanının “Mavi Yolculuk” rotalarından biridir. Ayrıca Ege Denizinde ve Marmaris’in içinde bulunduğu kara uzantısında pek çok fay hattı bulunmakta olup sık sık depremler meydana gelmektedir. Bu açıdan da yapılması planlanan Jeotermal Santral sakıncalıdır.
Sözün özü, milli park olmanın gereklerini yerine getirip onun itibarına sahip çıkarak turizmde kaliteyi artırıp sürdürülebilirliği sağlamak yerine, doğal çevreye ve burada yaşayan halka zarar verecek olan bu ve benzeri türden tüm projelere, bu coğrafyada yaşayanlar olarak demokratik haklarımızı kullanıp karşı duruş gösteriyoruz ve JES projesinin tüm bu somut gerçekler sebebiyle derhal iptal edilmesini istiyoruz.
Marmaris Kent Konseyi olarak doğal çevremize zarar verecek olan tüm faaliyetlere ve saldırılara karşı denizimize, ormanımıza, hayvanımıza ve insanımıza sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz.

MARMARİS KENT KONSEYİ

1 thought on “Hisarönü’nde “Jeotermal”e geçit yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir