Gökova Meclisi

MUĞLA CENNET KALSIN! #MuğlaCennetKalsın

Ne yazık ki ülkemizin yeraltı ve yerüstü tüm değerlerine “ipotek” konulmuşçasına, “Duyunu Umumiye” dönemlerini aratmayacak denli her gün hızla el konulmakta, satılmakta, talan edilmektedir. Bu...

Muğla’da 80’lerde Başlayan Çevre Mücadelesi ve “Doğal Sitler Doğal Kalsın!” Kampanyası

"Türkiye’de Yerel Çevre Hareketleri dosyamıza Muğla ile devam ediyoruz. Muğla’da çevre hareketi, 1986-87 yıllarında Gökova’ya Kemerköy Termik Santrali yapımına karar verilmesi ile başlıyor ve çeşitli...

Gökova’nın kalbine beton dökülecek

Dünyanın en önemli doğal sulak alanlarından Gökova ve onun kalbi sayılan Akyaka, yeni bir imar cinayeti planıyla karşı karşıya. Yeni plan, el değmemiş alanları turizm...

Akyaka İmar Planı Revizyonunu İptal Davasında Ara Karar Çıktı

Akyaka İmar Planı Revizyonunun askı süresinin bitiminde, 27 Ekim 2020 tarihinde bireysel olarak Serdar Denktaş tarafından açılan Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davasında Muğla 3. İdare...

Gökova Sulak Alanı Mutlak Korunacak Hassas Alan Olmalı

2017 yılında Gökova Bölgesi Doğal Sit Alanlarının koruma derecelerinin değiştirilerek onaylanması ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ekosisteminin korunması oldukça zorlaştı.  Daha önce tamamı mutlak koruma sağlayan...

Başkan Gürün, Akyaka’da onaylanan plan içinde gizli planlar var

Muğla’nın Ula ilçesi Sakin Kent’i Akyaka Mahallesinde halk ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin istemediği yönde onaylanan Akyaka Revizyon İmar Planı’na tepkiler sürüyor. Plana askı sürecinde verilen...