Datça Meclisi

“Bilimsel Raporlar”a İlişkin Değerlendirmeler

Beldelerde-İlçelerde meclisler olarak örgütlenen MUÇEP – Muğla Çevre Gönüllüleri, kendi bölgeleriyle ilgili raporlar üzerinden bir çalışma başlattı ve itirazlarını paylaşmaya başladı. İlk itiraz çalışmasını MUÇEP...

Datça “Bilimsel Rapor” Bilimsel mi?

Datça Yarımadası Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu Özeti ve İtirazlarımız Raporun Özeti ve İtirazlarımızın PDF Baskısı: mucep-datcarapor-abo-ge-fs-251120-pdf Datça Yarımadası Doğal Sit Alanları...

Basından: Datçada Çarpık Yapılaşma

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisinin Datça'da köylük alanlar çevresindeki çarpık yapılaşmaya ve Datça Belediyesinin ruhsatlandırmasına ilişkin yaptığı basın açıklamasından sonra, Datça Belediyesi Kent Konseyi Su...

Datça’da imar plan hükümlerine aykırı yapılaşma tehlikesi

Muğla Çevre Platformu - MUÇEP, Muğla'da biriken çevre sorunları karşısında Muğla'da yüzlerce farklı bileşen tarafından kuruldu ve çalışmalarını Muğla'da bulundukları yörelere göre doğrudan demokrasinin çalıştırıldığı...

Datça’da köyleri beton yutuyor

MUÇEP Datça Meclisi bir çalışma başlattı. Datça köylerinin etrafında çirkin beton yapılar! Yüksek duvarların ortasında yılın 9-10 ayı bir çoğu boş, beton sitelerde 35-40 m2'lik...

KRT’ ye konuk olan Mürsel Alban’dan MUÇEV Açıklaması

KRT Televizyonuna konuk olan Muğla vekili Mürsel Alban Muğla'da neredeyse bütün sahilleri zapt eden MUÇEV LTD ile ilgili açıklamalarda bulundu;MUÇEV adıyla kurulan yapı yandaşa, kıyılarımız...