Ekoloji Birliği 11-12 Mayıs Diyarbakır Meclis Toplantısı

0

Ekoloji Birliği 11-12 Mayıs Diyarbakır Meclis Toplantısı

Toplantı Yeri: Sezai Karakoç Kongre Salonu saat:10.30.
Gündem:
1. Ekoloji mücadelesi ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz adına saygı duruşu
2. Ekoloji Birliği Eş Sözcülerinin hoş geldiniz konuşması
3. Divan Oluşumu: Bir kolaylaştırıcı, iki yazman seçimi
4. Ekoloji Birliği faaliyet raporunun özet sunumu
5. Yeni bileşenlik önerilerinin görüşülmesi
6. Yerellerdeki ekolojik sorunlar, her bileşen 3’er dk. ile sınırlı
7. Gündem konularının görüşülmesi:
-E.B.’nin daha etkin olması için yapılması gerekenler
-Ayrılan bileşenler konusu
-Bileşenler arasında işbirliği ve dayanışmanın gelişmesi için yapılması gerekenler
-Önümüzdeki yıl için kampanya/faaliyet önerileri: Siyanürlü madencilik/Altın
madenciliği yasaklansın
-Enerji sempozyumu/Çalıştay düzenlenmesi
-Aylık tematik panel/konferanslar düzenlenmesi, konu önerileri
-Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılacaklar
-Diğer ağlar, koalisyonlar ile ilişkiler
-Bileşenlerden gelen diğer öneriler
8. Yeni yürütme kurulunun belirlenmesi
Toplantı Süleyman Eryılmaz tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Kolaylaştırıcı
olarak Muzaffer Asma(Antalya Ekoloji Ağı), raportör olarak Halime Şaman(MUÇEP) ve
İpek Sarıca(EGEÇEP) davet edildi.
Gündemin ilk maddesi olarak ekoloji ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına
1 dk. lık saygı duruşunda bulunuldu.
Ekoloji Birliği eş sözcülerinden Ekoloji Derneği’nden Güner Yanlıç söz aldı. Katılımcılara
hoş geldiniz konuşması yaparak birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlara teşekkür
ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Halime Şaman tarafından gündem maddeleri
okundu ve yeni gündem önerileri sunuldu.
Hevsel Koruma Platformu temsilcisi söz alarak Van ile ilgili özel bir sorunu son gündem
maddesi olarak önerdi.
Egeçep temsilcisi söz alarak TBMM’ne sunulan Yurttaşın Ekokırım Kampanyası yasa
tasarısı konusundaki gelişmeleri anlattı.
– Yaklaşık 40000 ıslak imzayla Av. Arif Ali Cangı tarafından meclis başkanlığına verilen
yasa tasarısı önerisinin TBMM tarafından sadece vekiller yasa teklifinde bulunabilir
diyerek iade edildiğini, ancak anayasada kamu yararı durumundaki istisnaları
hatırlatarak bu iade ile ilgili Ankara İdare mahkemesine açılacak davayı desteklemek
amaçlı basın açıklaması öneriyorum dedi.
– Kıyıda hareketinin 18 Mayıs’da yapılacak basın açıklamasına katkı ve katılım
yapılmasını önerildi.(burcep)
4- Van Çevre Derneği temsilcisi tarafından faaliyet raporunun özet sunumu yapıldı.
-30 Eylül-1 Ekim 2023 Kuşadası Meclis ve Bileşen toplantısı
– 6 Temmuz 2023 çevrimiçi E.B. Yürütme Kurulu toplantısı
– 5 Aralık E.B. Yürütme Kurulu toplantı sonuçları
– Dönem içinde çeşitli tarihlerde yapılan Cengiz Holding özel güvenliğinin yaşam
savunucularına yaptığı saldırı, Muğla’daki termik santrallerin kapatılması, Gezi davasındaki
mahkeme kararları, İAK ile beraber ekolojik, eşitlikçi, demokratik yerel yönetimler açıklaması,
İliç maden faciası, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü, Silvan’daki gaz patlaması gibi
konularda yapılan basın açıklamaları , eylem ve etkinliklere katılım sağlandı.
5. Yeni bileşenlik önerilerinin görüşülmesine geçildi.
Pülümür Çevre Platformu, Van Ekoloji Derneği, Mardin Çevre Derneği, Hevsel Koruma
Derneği, Sarım Havzası ve Çevresi Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği, Erciş Süphan
Doğa Koruma ve Ekoloji Derneği
Yeni bileşenlik önerilerine itiraz olmadığı için Meclis olarak bu derneklerin katılımına onay
verildi, kendilerinden gerekli prosedürleri tamamlamalarını bekliyoruz.
6.gündem maddesine geçilmeden önce eş sözcü sıfatıyla Av. Hicran Danışman tarafından
gönderilen metin okundu. Metine ulaşmak isteyenler talep edebilirler.
Metin değerlendirildi, sürece ilişkin görüşleri içeren metin üzerine, önceki yönetimde yer
alan arkadaşlar değerlendirmelerde bulundu(Bu değerlendirmelerde genel işleyişe ilişkin
görüşlerin bir kısmının bütün yürütme olarak üzerinde uzlaştığı eksikliklerin ve yetersizliklerin
olduğu, ancak gerek kişisel eleştirilerin gerekse E.B.’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığına
dair eleştirilerin kabul görmediği görüldü. Yaşanan sorunların objektif değerlendirilmesinin
metinde yer almadığına dair görüşler belirtildi).
6.gündem maddesi olarak yerellerdeki ekolojik sorunlar konusunda bileşenlere söz verildi.
– Malçep sözcüsü: Deprem sorunları devam ediyor, asbest sorunu ve ekolojik yıkım devam
ediyor. Altın maden sahaları sorunu bizde de var. Taş, kum ve çakıl ocakları çığ gibi büyüyor
ve beton siyaseti yapılıyor. Akçadağ ilçemizde aynı su yolu üzerinde 3 baraj yapılıyor. Sulama
amaçlı olduğu ifade edilse de altın madeni amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Doğanşehir
ilçemizde de altın madeni çalışmaları olduğunu biliyoruz. Arguvan ilçemizde de durum aynı
ve 2 Nisan’da ihaleye çıkılmış. Yine bölgede 26 tane RES yapılıyor.
-Burçep sözcüsü: Bizim Tümak altın madencilik gibi büyük bir belamız var ve sesimizi fazla
duyuramıyoruz. Ruhsatlandırılmış çoklu madencilik tehdidi altındayız. Madra ve İda’dan
sağlanan içme suyumuz kirleniyor, denizimiz çok kirli. Edremit körfezi yok oluyor, zeytinlikler
yağmalanıyor.
-Şırnak Ekoloji Platformu: Botan ve Kurdistan’daki tahribat sadece ekolojik değil, aynı
zamanda güvenlik bahanesiyle baskı ve sömürü düzenini sürdürmek için asıl amaç örtbas
ediliyor. Bir sürü baraj ve maden sahaları açıldı. Geçen sene çıktığımız destek çağrısına bir
avuç insan geldi.
-Van Çev-Der sözcüsü: Van gölü havzası tahrip edilmekte, çevresine 8 tane millet bahçesi
açıldı ve tahribat yapıldı. Diyadin’de altın arayışı var, Murat çayı çevresinde. Ermenistan’daki
Metzamor nükleer santralı Van için büyük sorun.
-Zilan Ekoloji sözcüsü: Zilan havzasında 4000 bin tür endemik bitki türleri tehdit
altında. Maden ocakları çalışmalarına devam ediyor, dere yatakları kirleniyor.
Diyarbakır Ekoloji Hareketi sözcüsü: Hayvancılık endüstrisi otomotiv sektöründen sonra
doğaya en çok zarar veren sektör. Bizimde ekolojistler olarak veganlığa geçişi düşünmemiz
gerek, özeleştiriyi kendimize vermemiz gerekir. Beslenme politiktir.
Amed Ekoloji sözcüsü: Bölgedeki güvenlik politikalarından bahsetti. En büyük sorunumuz
Silvan barajı ile 50 köy yok olacak, canlılar ve endemik türler yok olacak, çevre ve iklim
değişecek. Geliya Goderne’da bu yok olacak alanlar arasında. Yakınlarındaki tarihi taşköprüde
patlatmalar yaşanıyor. Hevsel’de ki kırım, madencilik faaliyetleri ve baraj faaliyetleri
sorunlarımız arasında. Tarım faaliyetlerinin bitirilmesi ve insanların yerinden edilmesi sorunu
var.
Elbistan Platformu sözcüsü: En büyük sorunumuz termik santraller. Çelikler holdinge ait eski
teknoloji 4 santral faaliyette ve yıllardır geçici ruhsatla çalışıyorlar. Kapasite artırımı adı
altında yeni bir santral yapılıyor. İki büyük deprem sonucu büyük bir asbest tehlikesi ile karşı
karşıyayız. Çok fazla kanser vakası var ve sağlıklı bir istatistiğe ulaşamıyoruz.
Kazdağları sözcüsü: Maden sorunu bizim bölgede de var. Davalar açtık, kazandıklarımız yanın
da bir çoğunu da kaybettik. JES ve RES’lerle ilgili kazandığımız bir takım davalar var.
Kazdağları’nın yaklaşık yüzde 80’i maden alanı olarak ayrılmış durumda. Sulak
alanların(Akçay)yapılaşmaya açılması sorunumuz var.
Muçep sözcüsü: Nükleer Enerji ve altın madenciliği hariç sizin anlattığınız tüm sorunlar bizim
coğrafyamız için de geçerli. Cengiz’den Sinpaş’a, Limak’a ve Muçev’e kadar her sorunla
uğraşmak durumundayız. Rantın çok yüksek olduğu bir bölge.
Mezopotomya Ekoloji Hareketi sözcüsü: Faşizme karşı mücadele yanında bir örgütlenme ağı
oluşturmalıyız. Mücadele alanları hep tepkisellik üzerine oluşuyor. 3 ayak üzerinden
mücadele etmeliyiz. Mücadele ağı, örgütlenme ağı ve akademi ayağı olmalı.
KOS sözcüsü: 2 bölge 12 ilde kuzey ormanlarının savunulması için mücadele eden bir yapıya
dönüştük. Yerelde mücadeleleri örgütlemeye çalışıyoruz. Şile, Çatalca ve Silivri’de ÇED
toplantılarımız var.
Egeçep sözcüsü: Altın madeni sorunumuz var. El Dorado madenciliğe karşı Yunanlı
arkadaşlarımızla beraber eylem yapacağız. Aliağa’da asbestli gemilerin sökümü sorunumuz
var. Urla ve Çeşme bölgelerinde de kıyı sorunlarına karşı mücadelelerimiz devam ediyor.
Sarım Derneği sözcüsü: Sarım havzasında HES projesi var. Hasankeyf ve Malabadi yapılmış,
Silvan barajı projesi devam ediyor. Sarım havzasını da yok etmek istiyorlar
Muzaffer Asma(Kolaylaştırıcı): Bileşenlerin anlatımlarından anlaşılıyor ki, tüm ülke coğrafyası
vahşi madencilik, orman talanı, endüstriyel tarımın sonucu olarak toprak ve su
zehirlenmesi(kimyasal gübre ve zirai zehirler), imar baskısı, kıyı yağması, nükleer tehdit, sulak
alan kaybı, güvenlik gerekçesiyle yapılan ekolojik yıkım ve tahribatlar, deniz ekosistemindeki
ciddi bozulmalar ve kirlenmeler, endüstriyel hayvancılık, doğal yaşam alanlarının tahribatı vb.
sorunlarla boğuşmaktadır.
İkinci oturuma geçmeden önce gündemimize aldığımız ve bileşenlerden görüşlerini
istediğimiz
-Bileşenler arasında işbirliği ve dayanışmanın gelişmesi için yapılması gerekenler
– Önümüzdeki yıl için faaliyet önerileri
– Siyanürlü altın madenciliği yasaklansın kampanyası
– Enerji sempozyumu/Çalıştay düzenlenmesi(veya gündemin öne çıkardığı bir konuda)
– Aylık tematik panel, konferanslar düzenlenmesi ve konu önerileri
– Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler
-Diğer ağlar ve platformlar ile ilişkiler
Bu konularda tüm bileşenlerin görüş ve önerilerini yazılı olarak yürütme kuruluna iletmeleri
istendi.
2.Oturum
Ekoloji Birliği’nin daha etkin olması için yapılması gerekenler:
Kazdağları sözcüsü:
Uluslararası şirketler tarafından doğaya ciddi bir saldırı var, eski yöntemlerle yapılan
mücadeleleri yeni yöntemlerle desteklemek gerek. Belirli alanları hukuk mücadelesinin dışına
taşıdılar. Bütün coğrafyalar için doğa mücadelesi elzemdir, dişe diş mücadelenin görünür
olması ve halkı örgütlemek gerekir.E.B.’nin özelliği tüm coğrafyalarda bileşeni olan tek birlik
olmasıdır. Birlik ve dayanışmayı tekrar işlevleştirmek ve kitleleri alanlara taşıyabilmek
gerekir.
Zilan Ekoloji sözcüsü: Özellikle insanoğlunun bilinçlendirilmesi, yerel yönetimler ve STK’larla
protokoller yapılıp geliştirilebilir.
Mezopotomya Ekoloji sözcüsü: KESK, TMMOB ve E.B. vs.nin 90’lardan kalma mücadele
yöntemleri yeterli değil. Örgütlenme modelini tekrar tartışmalıyız. Eski gücü olmayan bir
çevre örgütü olduk. Yazın ekoloji çadır kampı yapılabilir.
VanÇev-Der sözcüsü: Hakkari Marinus’daki halkın ciddi bir direnişi var. Bir çok bileşeni
bulunan Doğaya Güç Kat ağı ile bir dayanışma öneriyorum.
Malçep sözcüsü: Eğitim olmazsa olmazlarımızdan olmalı. Yeni bir örgütlenme modeline
ihtiyacımız var ve bu tabandan olmalı.
KOS sözcüsü: Yürütme Kurulu’nun üye sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum ve bu da
bir hantallık yaratır, bu sayı düşürülebilir mi?
Muzaffer Asma: Kuruluş ilkelerimize göre Yürütme Kurulu her isteyen bileşenin üye
gönderebileceği bir organ.
Egeçep sözcüsü: Bileşenlerin aktif olması gerek.
Muzaffer Asma: Yeni Yürütme Kurulu’na bileşenlerin güncellenmesi, sosyal medya çalışma
grubunun güçlendirilmesini görev olarak devredelim.
Egeçep sözcüsü: Ekoloji Birliği formal bir örgüt değil, biz bir yatay örgütlenmeyiz. Kimseyi
zorlayamayız ya da çıkaramayız. Öneriler doğrultusundaki kararları alıp uygulamalı ve daha
pratik işleri yapmaya yönelmeliyiz.
Muçep sözcüsü: Toplantı araları uzadıkça aradaki bağlar kopuyor, o nedenle ayda bir
bileşenler toplantısı öneriyorum.
Egeçep sözcüsü: Yüz yüze olarak da 3 ayda bir toplanılmasını öneriyorum.
Muzaffer Asma: Yürütmeye katılan arkadaşları aldıkları sorumluluklarını yerine getirme
konusunda uyarmalıyız.
Kazdağları sözcüsü: Ayda bir toplantı yerine çalışma gruplarının tekrar gözden geçirilmesini
ve işletilmesini öneriyorum.
Mezopotomya Ekoloji Hareketi sözcüsü: İlk meclis toplantısını 3 ay sonra yapalım, o arada
yeni yürütme kuruluda toplanır.
Bir sonraki EB Genel Meclis toplantısının Muğla’da yapılması için Muçep’in kamp yeri
ayarlayarak organizasyona katkı vermesi kararlaştırıldı.
Polen Ekoloji(Cemil Aksu-gözlemci):Gündemin 7.maddesindeki konular ile ilgili önerilerimizi
yürütme kuruluna ileteceğiz ve E.B. ile ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz.
Polen Ekoloji(Umut):İyi dileklerini dile getirerek her şeye rağmen Cudi ve Akbelen’i nasıl
yürütebildiysek böyle devam edebiliriz.
Kazdağları sözcüsü: Eylül-Ekim aylarında bir iklim çalıştayı yapmak için hazırlıklarımız devam
ediyor, Ekoloji Birliği olarak desteklerinizi bekliyoruz.
Muzaffer Asma: Bu gündemde toplantıya çeşitli nedenlerle katılamayan bileşenlerimizin
görüşlerini yazılı olarak yeni yürütme kuruluna iletmelerini talep ediyoruz.
Ayrılan bileşenler konusu:
Son olarak ayrılmak isteyen bileşenlerden Arçep ve Orçep’in talebi okundu ve kabul edildi.
Hevsel Koruma Derneği tarafından gündeme alınması istenen Van ile ilgili gündem maddesi
konuşuldu. Van-Çev Der ile Mezopotomya Ekoloji Hareketi arasındaki anlaşmazlıklar
konusunda komisyon kurulup, bir sonraki meclis toplantısında okunacak komisyon raporuna
göre eğilim saptanmasına karar verildi. Komisyon üyelerinin Süleyman Eryılmaz, Eşref Dağ,
Halime Şaman ve Mehmet Akbulut olmasına tarafların onayı ile karar verildi.
8.ci ve son gündem maddesi olarak Yeni Yürütme Kurulu
Yaşam Dayanışma Yolcuları:
Egeçep:
Malatya Çevre Platformu:
Hevsel Koruma Platformu:
Van Çevre Derneği:
Kadın Meclisi:
Zilan Ekoloji:
Kazdağları Dayanışması:
Süphan Derneği:
Doğu Akdeniz Çevre Platformu:
Muçep:(Muçep meclis kararından sonra katılım durumu ve temsilciler bildirilecek)
Burçep
Gençlik Meclisi
Toplantıya katılan bileşenler ve temsilcileri sonradan ilave edilecektir.

http://Ekoloji Birliği Eko-Kırıma Karşı Ortak Hareket Edecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir