Bu Çevre Günü’nde hepimizin çeşitli haber kaynaklarından duyup, gördüğü ve bizzat yaşadığımız talan, yıkım ve kıyımlardan bahsetmeyeceğiz size. Onun yerine iyileşmek, iyileştirmek adına bir davetimizi sunacağız. Bu davet aynı zamanda, ülkemizde her geçen gün daha çok kayboluşuna tanık olduğumuz temel haklar için mücadele, toplumsal katılım ve demokrasi için bir çağrı anlamına da gelmektedir.

MUÇEP olarak, kurulduğumuz günden beri, doğanın, salt çevre olarak adlandırılamayacağı, doğanın salt insanın çevresi olmadığı anlayışındayız. Ekolojinin, insan toplumları da dahil tüm canlı ve cansız varlıkların nasıl birlikte var olabileceğine dair bir kavrayış geliştirme olduğunun bilincindeyiz.

Salgın süreci de, doğayı tüketim nesnesi olarak gören, kâr üzerine kurulmuş sistemin sürdürülemez hale geldiğini, açık ve anlaşılır biçimde gösteriyor. Doğa hepimizin evi. Biz insanlar olarak, doğaya, öbür canlılarıyla paylaştığımız evimize yıkıcı davrandığımızda kendi evimizi de başımıza yıkıyoruz.

O zaman gelin bu sembolik gün, evimize daha yakından bakmaya başlamak için bir vesile olsun. Etrafımızda görmeye alıştığımız için hep var olacaklar diye düşündüğümüz her canlı ve cansız varlıktan biri bile yok olduğunda biyoçeşitliliğin bir halkası yitmiş oluyor. Bu, bizim de içinde yaşadığımız dünyanın çöküşü demek. Bugün artık yok olan türlerden sonra, yok olmakta olan ekosistemlerden bahsediyoruz. Ama iyileşebiliriz, kendimizi, toplumu ve dünyayı iyileştirebiliriz. Milyonlarca yıldır var olan dünya ve doğası, insanın işgalciliğine rağmen bizimle yaşamanın yöntemlerini buldu. Şimdi hep beraber sıra bizde diyelim.

Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekten, balkonumuza konan bir serçeye daha uzun uzun bakmaya; nehirlerin dünyanın damarları olduğunu fark etmekten, zehirsiz gıda talebini yükseltmeye; özünde dünyanın değil, doğayı ve insanı sömürerek tüketme üzerine kurulmuş sistemin değişmesi gerektiğini daha yüksek sesle dile getirmekten, yok olan bir akbabanın ekosistem için ne demek olduğunu araştırmaya; tüm madenlerin toprakta kaldıklarında daha büyük bir zenginlik olduğunu anlayıp, bir ağaca daha yakından bakmaya kadar bugünden başlayıp her gün yapmaya devam edebileceklerimiz ile biz de iyileşeceğiz, dünyamızı da iyileştireceğiz.
Dünya’da görmek istediğimiz değişimin kendisi olabiliriz ve olmalıyız.
05.06.2020 Muğla Çevre Platformu - MUÇEP

Metnin Yazdırılabilir -PDF- Doküman Dosyasına => buradan ulaşabilirsiniz...

MUÇEP’in Çevre Günü Açıklaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir