Çıtlık’ta Gelinen Son Durum

0

Çıtlık Taşkesiği Endüstriyel Plantasyon alanında, 3 Nisan’da bölge halkı bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Sınırlı sayıda katılımcı ile bulaşı olasılığına karşı önlemler alınarak gerçekleştirilen etkinlikte, Koronavirüs salgını dolayısı ile dışarı çıkmanın oldukça kısıtlandığı koşulların orman kesimi için fırsata dönüştürülmeye çalışılması protesto edilmişti. Yapılan basın duyurusunun hemen ardından, 4 Nisan’da ağaç kesme faaliyeti başlamıştı. Bölge halkının ve milletvekillerinin yoğun çabası ile iki kez başlatılıp durdurulan kesim faaliyeti 9 Nisan’da tamamen durdurulmuştu.  Muğla Çevre Platformu 9 Nisan’da bir bildiri yayınlayarak bölge halkının onayının olmadığı bu projenin tamamen iptali için yetkililere seslendi. Bildiride dünyada yaşanmakta olan iklim krizine ve bununla ilintili olarak salgın felaketine vurgu yapılmış, bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmaması eleştirilmişti. Ayrıca, bölge halkının itirazlarının hiçbir şekilde dikkate alınmadığı da vurgulanarak kesim ihalesinde akçalı ilişkiler kurulduğuna dair iddialara yer verilmişti.

 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 Nisan’da bir basın açıklamasıyla iddiaları yanıtladı

IHA Haber Ajansının yayınladığı açıklamada öne çıkan ifadeler şu şekilde:

  • Söz konusu bölmeler; ağaçlandırma kriterlerine uygun, uygulama projesi yapılmış, toprak yapısı, arazi yapısı ve diğer kriterleri ile ‘endüstriyel ağaçlandırma’ yapmaya uygun yapıdadır. Konu edilen bölmelerde yapılan her faaliyet, belirli bir plan-program dahilinde yapılmaktadır. Hukuka, kanun ve yönetmeliklere aykırı bir çalışma söz konusu değildir.
  • Uygulama projesindeki bölmeler hakkında Çıtlık Mahalle Muhtarlığı ve Çıtlık Tarımsal Ormancılık Kooperatifi Başkanlığı bilgilendirilmiştir; bugüne kadar muhtarlık veya yöre halkından bir itiraz gelmemiştir.
  • Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ilgili sahalar için ferdi veya toplu olarak gelen itirazlar üzerine, yapılan çalışmalar hakkında itiraz sahiplerine çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi yapılan çalışmayı bir orman katliamı olarak görmek yanlıştır. Kesim yapılan bu alanlar, ıslah edilmiş tohumlardan üretilen ve hızlı gelişen fidanların dikimi sonucu ağaçlandırılacaktır.

 

Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında sorunlu gördüğümüz noktalar:

1) Endüstriyel plantasyon projesi için seçilen sahanın toprak yapısı, arazi yapısı ve diğer kriterleri ile ‘endüstriyel ağaçlandırma’ yapmaya uygun yapıda olduğu Ormancılar Derneği Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış’ın ifadeleriyle çelişmektedir. Prof. Atmış Çıtlık ormanlarındaki kesimle ilgili olarak kendisi ile yapılan söyleşide şunları söylemişti:

Endüstriyel plantasyon kurmanın ana amacı doğal ormanlar üzerindeki odun üretim baskısını azaltmaktır. Bu nedenle odun üretimi bakımından verimsiz ormanlarda veya açık alanlarda hızlı gelişen ağaç türleriyle yapılan ağaçlandırmalarla odun üretimini arttırarak, doğal ormanlar üzerindeki odun üretimi baskısı azaltılmaya çalışılır. Orman rejimindeki alanlarda endüstriyel plantasyona uygun alanlar daha detaylı çalışma ve belirli bir proje çerçevesinde; arazi gezilerek, doğal verimli ormanlardan uzak durularak belirlenir. Ayrıca; uygun tarım alanlarında veya açık alanlarda hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılır.”

Bizler de bölge halkı olarak yüzlerce yılda oluşan bir orman ekosistemini yok edecek böylesi bir uygulamanın doğru olmadığını, bunun ekolojinin ekonomiye feda edilmesi olduğunu defalarca dile getirdik. Bilim camiasından bu açıklamanın gelmesi bizleri haklı çıkarmaktadır.

Aslında Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2019-2023 Stratejik Planı’nın 45. sayfasında yer alan “Endüstriyel plantasyon kurmanın ana amacı doğal ormanlar üzerindeki odun üretim baskısını azaltmaktır” ifadesi, OGM’nin bu konuda kağıt üzerinde aynı bilimsel yaklaşım içinde olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün Çıtlık’taki yetişmiş orman varlığını yok edecek bu uygulaması OGM’nin kendi stratejisi ile de çelişmektedir.

2) Uygulama projesindeki bölmeler hakkında Çıtlık Mahalle Muhtarlığı ve Çıtlık Tarımsal Ormancılık Kooperatifi Başkanlığının bilgilendirildiği, bugüne kadar muhtarlık veya yöre halkından bir itiraz gelmediği ifade ediliyor.  Ama aynı metin içinde itiraz sahiplerine bilgi verildiğine ilişkin ifadeler de var. Bu ifadelerde aslında sürecin şeffaf olarak da yürütülmediğinin ipuçları var. Bilgilendirmenin kesim ihalesi verilen kişi ve/veya kurumlara yapıldığı belirtiliyor. Ormandan yarar sağlayan halkın itirazlarının dikkate alınmadığı görülüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ilgili sahalar için ferdi veya toplu olarak gelen itirazlar üzerine, yapılan çalışmalar hakkında itiraz sahiplerine bilgi verildiği belirtilen açıklamada bölge halkının farklı tarihlerde verdiği yüze yakın itiraz dilekçesinin göz ardı edildiği anlaşılıyor.

 

Endüstriyel Plantasyon  Projesinin İptal Edilmesini İstiyoruz

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu duyurusunun hemen ardından proje sahasının girişine dikilen tabelaların kaldırılmasından, bu orman kesimlerinin artık tamamen sonlandırılacağını umuyor ve kampanyada toplanan 25 binden fazla imza sahipleri olarak, bu projenin iptal edilmesini talep ediyoruz.

Muğla Çevre Platformu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir