Bodrum Doğal Gaz İstemiyor

0

Bodrum Belediyesi tarafından ‘müjdeli haber’ olarak servis edilen “doğal gaz projesi” hakkında MUÇEP Bodrum Meclisi, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Bodrum Savunması ve Gümüşlük Forumu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, belediye olarak imzalanan ‘’İklim İçin Kentler Deklarasyonunu’’nu, dolayısıyla verilen taahhütleri hatırlatan ve cevaplanmasını bekledikleri soruları yönelttikleri bir açıklama yaptı. Açıklamayı grup adına Muçep Bodrum Eş Sözcüsü Umay Karabaş okudu.

Bodrum Belediyesi’nden 3 Nisan akşamı ‘müjdeli haber’ olarak servis edilen “doğal gaz projesini” dehşetle karşıladık.

Oysa 7 Kasım 2020 tarihli, yine Belediye’den yapılan duyuru ile sizden esas müjdeli haberi almıştık. Duyuruda, “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesine bugüne kadar Türkiye’de sadece 23 Muğla’da ise  ilk imza atan belediye olduklarını belirten Başkan Ahmet Aras, insana, doğaya ve yaşayan tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.” yazıyordu. https://bodrum.bel.tr/haber.php?id=8207

Bodrum, Fethiye’yle birlikte Muğla’da İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzalayan iki belediyeden biri. Bölgemizin, ülkemizin ve tüm gezegenin gerçeklerini ve önceliklerini kavrayan bir yönetim anlayışı gördüğümüz için sevinmiş, Bodrum’un “iklim için eylem planı”nın hazırlığına seve seve destek vereceğimizi de çeşitli görüşmelerde iletmiştik.

Bu deklarasyona belediye olarak imza atmamızın üzerinden 5 ay geçti.

Dünyanın her köşesinde iklim krizinin baş aktörlerinden biri olarak fosil yakıt tüketimi bilimsel ve somut olarak ortaya konup, bundan vazgeçilmesi yönünde planlar hazırlanıp yürürlüğe konurken; biz ülkemizdeki öncü belediyelerden biri olup ilgili çalışmaları yapacağımızın taahhüdünü 5 ay önce somut olarak vermişken, bir fosil yakıt olan doğal gazın Bodrum’a geleceğinin haberi nasıl bir müjdedir?

Servis edilen haberde, ekolojik denge açısından ağır sonuçları olan bu projeye dair kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. Dolayısıyla aşağıdaki sorulara yanıt talep ediyoruz.

  1. İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzaladıktan sonra Belediye bünyesinde ilgili çalışmaları yürütmek için kurulan sürdürülebilirlik birimi bugüne kadar neler yapmıştır? Halihazırda faal bir birim midir?
  2. Artan nüfusun ısınma ihtiyacı ve dolaylı olarak elektrik tüketimi düşünülerek önümüze gelen bu projenin gerçekten temiz, iklim ve doğa dostu alternatifleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirilip, elenmiş midir? Bundan Bodrum’un haberi var mıdır? Değerlendirme ve karar süreçlerine Bodrumlular aktif ve şeffaf olarak katılmış mıdır?
  3. 2013 yılında Bodrum Kaymakamlığı tarafından gündeme getirilen “Bodrum’a Doğal Gaz” fikri, takip eden yıllarda, 2015’de, 2016’da, 2018’de “çatı üstü güneş panellerinin de yoğunlukla konuşulduğu, temiz ve yenilenebilir enerji çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Doğal gaz şöyle dursun, santral büyüklüğünde projelere bile gerek kalmadan, hâlihazırdaki yapıları dönüştürmek belli ki Bodrumlunun yoğunluklu tercihidir. Bu çalışmalar ve tercih yok mu sayılmaktadır?
  4. Yılın en az 7 ayı süre ve açı olarak güneşin cömert olduğu bölgemizde fosil yakıta bağımlı hale gelmeyi düşünmek çağımızın hangi gerçekleriyle uyuşmaktadır?
  5. Bodrum’un “altının” kültür mirası açısından ne kadar zengin olduğunu daha evvelsi gün ortaya çıkarılan 2400 yıllık lahit ile bir kez daha görmüşken, bu bize yeni altyapı işlerine girişmeyi mi söyler? Yoksa kültür mirasını gözetip koruyarak üstyapıların değerlendirilmesini mi?
  6. Bodrum’un artan nüfusuna Milas’tan su, başka bir yerden doğal gaz, onlarca yeni yapı derken, bu yarımadanın ölmekte olduğunun farkında mıyız? Esas soruna bir çözüm bulma yoluna gitmeden, semptomatik tedavi gibi, yama gibi projelerle Bodrum yüzünden başka yerlere de zarar verdiğimizin bilincinde miyiz?
  7. Bu projenin karbon ayak izi hesaplanmış mıdır? Bu projenin yapımında örneğin ne kadar su harcanacaktır? Bu proje ÇED Yönetmeliği EK 1 madde 29’a göre ÇED sürecine tabi değil midir?
  8. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs halkları Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de çıkarılması planlanan fosil yakıtlara karşı yanyana gelmiş, “kazma bırak” diyerek harıl harıl ve haklı bir mücadele yürütürken, biz burada fosil yakıta yeni bir talep oluşturarak bölgemize, gezegene, 7 Kasım 2020’deki sözlerinizin aksine, insana, doğaya, canlılara; ek olarak ortak akıl ve kültüre alabildiğine ters bir çaba içine girmiş olmuyor muyuz?
  9. İklim krizinden en hızlı etkilenecek yerler kıyı bölgeleri ve Bodrum da bunlardan birisi iken bütüncül, koruma, önleme odaklı çalışmalar yerine, iklim krizini daha da tetikleyici projelere imza atmayı, hangi açılardan Bodrum’un yararına görüyorsunuz?
  10. Bodrum’a doğal gaz gelecek diye sevinen hemşerilerimize bunun tam olarak ne pahasına olduğunu da açıklamanın; bunun Bodrum’a sosyal, kültürel, ekolojik ve maddi maliyetinin ne olduğunun anlatılmasının da göreviniz olduğunu düşünüyoruz. Ne dersiniz? Bu boyutta projeler için ortak akılla hareket etme, kente birlikte sahip çıkma adına, seçim döneminizde de dediğiniz gibi sivil toplum ve meslek odaları ile görüşmeler yapmanın, katılımcılığı ve şeffaflığı sağlayarak kararlar almanızın hayati olduğu kanaatindeyiz. Ne dersiniz?

Sözlerimize şimdilik son verirken kentimiz, ülkemiz ve tüm gezegen adına, gerçekleri ve öncelikleri doğru saptayarak imza attığınız İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nun gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bunun tüm yaşam için kaçınılmaz olduğunu ve aksinin yok edici tutumlara ortak olmak olduğunu da hatırlatmak isteriz.

 

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

Bodrum Savunması

Gümüşlük Forumu

Video anterhaber‘den alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir