Bilirkişi raporunu sundu: Akyaka İmar Planı Revizyonu uygun değildir !

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Ekim 2020 tarihinde askıya çıkartılan Akyaka Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, Akyakalıların yoğun tepkisine neden olmuş, Yürütmenin Durdurulması ve planın iptal edilmesi için dava açılmıştı. Dava sürecinde sahada yapılan keşif sonrasında Bilirkişi Heyeti hazırladığı raporu  21.5.2021 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne sundu. Şehir Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Harita – Kadastro ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında uzman 5 kişiden oluşan Bilirkişi Heyetinin oybirliği ile imzaladığı rapor 82 sayfadan oluşuyor.

Raporda, dava konusu plan revizyonunun 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Gökova Özel Çevre Koruma Planı ile uyumlu olup olmadığı, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planının dikkate alınıp alınmadığı,  Kıyı Kanunu, Orman Kanunu, Toprak Kanunu ve Zeytincilik Kanunu gibi özel kanunlara aykırılıklar olup olmadığı,  Korunan Alanlarda Yapılacak Planlama Yönetmeliği açısından uygun olup olmadığı, ulaşım etüdü, nüfus projeksiyonu araştırması yapılıp yapılmadığı açılarından değerlendirildiği belirtilerek, plan revizyonunun  imar planı değişikliği, plan ana kararları, sürekliliğini, bütünlüğünü ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte, kamu yararına aykırı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılmadan yapıldığı, Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Planlama Teknikleri ve Kamu Yararı Açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı ifade ediliyor.

Raporun sunulmasından sonra şimdi Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin vereceği karar bekleniyor. Akyakalılar adına davayı vekaleten yürüten Av. Güzin Altıniş Kurt  ve Av. Ümit Kurt  sunulan rapor doğrultusunda ivedilikle Yürütmenin Durdurulması kararı verilmesi için Pazartesi günü Muğla 3. İdare Mahkemesine dilekçelerini vereceklerini belirttiler.

haber: Serdar Denktaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir